บุญฤทธิ์พระโพธิญาณเถร

อ่านเรื่องราว เกี่ยวกับวัตถุมงคล
เกร็ดประวัติ ธรรมะ ของหลวงพ่อชา
ที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือบุญฤทธิ์พระโพธิญาณเถร 
โดยอำพล เจน ได้ที่นี่

 

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน