ข้อแตกต่าง : พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ของ หลวงพ่อสุเมโธ กับ หลวงปู่หา

หลังจากคณะศิษย์จัดสร้างเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อ โรเบอร์ต สุเมโธ เนื่องในวาระโอกาสอายุหลวงพ่อครบ ๘๐ ปี จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อปรารภว่า จริงๆแล้วท่านอยากได้รูปพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน เอาไว้ระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตัว

คณะศิษย์ชุดเดิมจึงจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพานขึ้นถวายในปีเดียวกัน (พศ.๒๕๕๘)

เพียงไม่นานเดือนต่อมา  ได้มีผู้ไปฟ้องวัดหนองป่าพงว่า หลวงพ่อสุเมโธมีวัตถุมงคล  ทางวัดหนองป่าพงจึงดำเนินการยึดพระทั้งหมด ซึ่งก็คือเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกกับพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพาน เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายแจกออกไป เนื่องจากผิดกฏระเบียบเรื่องการห้ามสร้างวัตถุมงคลของวัดหนองป่าพง

มีบ้างที่รอดพ้นการถูกยึด แต่ก็มีเพียงเล็กน้อยไม่กี่องค์

ต่อมา วัดป่าถ้ำค้อ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้อนุญาตให้มีสร้างพระแจกงานผ้าป่าหาทุนสร้างพระประธานนาคปรกกลางแจ้ง  คณะกรรมการตกลงใจนำเอาบล็อคด้านหน้าของพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพานมาปั๊มขึ้นอีก โดยเปลี่ยนบล็อคด้านหลัง เพื่อให้เกิดความแตกต่างกัน  หลังจากนั้นได้นำไปขอเมตตาหลวงปู่หา สุภโร อธิษฐานจิตปลุกเสก

ข้อควรสังเกตุ :

พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ของ หลวงพ่อ โรเบอร์ต สุเมโธ ลงด้วยคาถาอริยสัจ ๔ เป็นอักษรธัม ความว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ของ หลวงปู่ หา สุภโร ลงด้วยคาถา นิพพานัง ปรมัง สุขัง เป็นอักษรธัม แปลว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

 

——————–

คลิกอ่านเพิ่มเติม

เหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อ สุเมโธ : https://bit.ly/3cW8pkU

พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพาน ของ หลวงพ่อ โรเบอร์ต สุเมโธ : https://www.facebook.com/ampol.jane/posts/1201226883262809

พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพาน ของ หลวงปู่หา สุภโร : https://bit.ly/3wC8br0

รายละเอียดการสร้างแจกจ่ายงานผ้าป่า : https://www.facebook.com/ampol.jane/posts/1568130253239135

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน