วัตถุมงคลรุ่นแรกหลวงปู่พรหมา

หลวงปู่พรหมา เขมจาโร เริ่มมีวัตถุมงคลที่เป็นของท่านเองระหว่างปี ๒๕๓๔-๒๕๓๕

ก่อนหน้านั้นท่านไปซื้อเอาพระกาละมังหรือพระนับร้อยมาเสกแจก

วัตถุมงคลรุ่นแรกสุดของหลวงปู่สร้างขึ้นเพื่อแจกฟรี มีทั้งหมด ๕ พิมพ์

๑/ พระสมเด็จ
๒/พระปิดทวาร (พิมพ์ใหญ่)
๓/พระองค์บดินทร์
๔/พระรูป ร๕
๕/พระปิดทวารพิมพ์เล็ก(ขนาดเล็บมือ)

บล็อกองค์บดินทร์ , บล็อกพระรูป ร.๕ และ เครื่องปั๊มแบบมือโยก อ.อนันต์ สวัสดิสวนีย์ มอบให้มา

บล็อกพระสมเด็จ กับ พระปิดทวารทั้ง ๒ พิมพ์ อำพล เจน แกะพิมพ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด

เดิมตั้งใจจะปั๊มพิมพ์ละ ๒,๕๐๐ องค์ รวมเป็น ๑๐,๐๐๐ องค์

แต่บล็อกพระปิดทวารพิมพ์เล็กแตกเสียก่อน

ได้พระปิดทวารพิมพ์ล็กเพียง ๒๐ กว่าองค์

นอกนั้นปั๊มได้ครบจำนวนตามที่ตั้งใจไว้ทุกพิมพ์

มวลสารพระรุ่นแรกนี้มีมากมายหลายอย่าง จำไม่ได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ดินเกล็ดถ้ำ ผงอิทธิเจเขียนลบ๘๔,๐๐๐ ครั้ง แร่เหล็กน้ำพี้ ดินพระธาตุพนม ฯลฯ

เฉพาะดินพระธาตุพนมนั้น หลวงปู่เดินทางไปขอที่วัดพระธาตุพนมด้วยตัวท่านเอง ได้อิฐดินเผาก้อนใหญ่มาเป็นมวลสารสำคัญ

การปั๊มพระทั้ง ๕ พิมพ์ ทำกันที่วัดทั้งหมด

พระสมเด็จ ๙ องค์แรกนั้น หลวงปู่ลงมือปั๊มเอง ปั๊มไปเสกเป่าไปทีละองค์

พระแต่ละองค์ในจำนวน ๙ องค์นี้ไปตกอยู่กับใครบ้างจำไม่ได้

 

อำพล เจน  :บันทึก ๑๘ มีค ๒๕๖๔

หลวงปู่พรหมา กับ อำพล เจน กำลังปั๊มพระสมเด็จรุ่นแรก ปี ๒๕๓๔

หลวงปู่พรหมา กับ อำพล เจน กำลังปั๊มพระสมเด็จรุ่นแรก ปี ๒๕๓๔


จ่ามาด ภูมิโก กับ อู๊ด โภคัง เตรียมเครื่องพลีเจ้าที่เจ้าทาง

หลังจากปั๊มเอาฤกษ์อยู่ใต้ร่มไม้ข้างกุฏิหลวงปู่แล้ว จึงย้ายขึ้นมาปั๊มบนกุฎิจนแล้วเสร็จ (ในภาพกำลังปั๊มองค์บดินทร์)

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน