เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อ สุเมโธ

เหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรก

หลวงพ่อ โรเบอร์ต สุเมโธ
Robert Sumedho bhikkhu

ปี ๒๕๕๘

เนื่องจาก หลวงพ่อ โรเบอร์ต สุเมโธ (พระพรหมวชิรญาณ) เกษียณตนเองจากภารกิจทุกประการในประเทศอังกฤษ เพื่อมาใช้ชีวิตสมณบั้นปลายที่ประเทศไทย

กลุ่มศิษย์ได้กราบเรียนขออนุญาตจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อฉลองโอกาสหลวงพ่อมีอายุครบ ๘๐ พรรษา

หลวงพ่อสุเมโธเมตตาอนุญาต ซึ่งท่านมีดำริว่าจะเอาไปแจกที่อังกฤษด้วย

ลักษณะของเหรียญทำเป็นรูปไข่ขนาดเล็กประมาณเหรียญเม็ดแตง สูง ๑๙.๕ มิลลิเมตร  กว้าง ๑๔.๕ มิลลิเมตร

ด้านหน้าทำเป็นรูปหลวงพ่อสุเมโธกำลังยิ้มกว้าง

ด้านหลังลงคาถาอริยสัจ ๔  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

รายละเอียดเนื้อและจำนวนการจัดสร้างโดยประมาณการ :

๑/ เหรียญเนื้อทองคำ จำนวนสร้างประมาณ ๓๐ เหรียญ
๒/ เหรียญเนื้อเงิน+ทองคำ จำนวนสร้างประมาณ ๑๐ เหรียญ
๓/ เหรียญเนื้อเงินเงินหลังยันต์ จำนวนสร้างประมาณ ๕๐๐ เหรียญ
๔/ เหรียญเนื้อเงินหลังเรียบ จำนวนสร้างประมาณ ๕๐๐ เหรียญ
๕/ เหรียญเนื้อทองแดง จำนวนสร้างประมาณ ๒๕๕๘ เหรียญ
๕/ เนื้อผง ๑๐,๐๐๐ องค์

เหรียญทั้งหมดทุกเนื้อมีการตอกโค๊ดและตอกหมายเลขกำกับไว้ทุกเหรียญ

เฉพาะเหรียญเนื้อเงินผสมทองคำซึ่งถือเป็นเนื้อพิเศษ ด้านหน้าตอกโค๊ดและหมายเลขลำดับเหรียญ ส่วนด้านหลังตอกเลข ๙๙๙

——-

คณะศิษย์ผู้จัดสร้างได้นำเหรียญทั้งหมดขึ้นถวาย หลวงพ่อสุเมโธ อธิษฐานจิตตามอัธยาศัยจนเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ เมื่อเดือนมิถุนายน พศ.๒๕๕๘  ณ วัดป่ารัตนวัน วังน้ำเขียว นครราชสีมา

หลังจากนั้นไม่นาน ได้เกิดเหตุไม่คาดฝัน…ระหว่างที่เหรียญทั้งหมดยังไม่ทันจะได้มีการแจกจ่ายออกไปอย่างเป็นทางการ ได้มีผู้แอบไปฟ้องวัดหนองป่าพง

ทางวัดหนองป่าพงจึงดำเนินการยึดเหรียญทั้งหมดไว้ไม่ยอมให้มีการแจกจ่ายออกไป

อย่างไรก็ตาม ยังมีเหรียญบางส่วนรอดพ้นจากการถูกยึดอยู่บ้างเล็กน้อยดังนี้ :

๑/ เหรียญเนื้อทองคำ , เนื้อเงินผสมทองคำ ซึ่งเป็นเนื้อที่มีราคาแพง ได้ส่งมอบคืนให้ผู้ออกทุนสร้างไปก่อนการถูกยึด  จึงรอดพ้นเกือบทั้งหมด

๒/ เนื้อเงินหลังยันต์, เหรียญเนื้อเงินหลังเรียบ รอดพ้นถูกยึดราวๆ ๑๐๐ เหรียญ

๓/ เหรียญเนื้อทองแดง รอดพ้นถูกยึดประมาณ ๒๐๐ เหรียญ

๔/ เหรียญเนื้อผง ถูกยึดหมด

หมายเหตุ : เฉพาะเนื้อเงินหลังเรียบ หลวงพ่อสุเมโธเมตตาจารด้านหลังเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ LPS 

ปัจจุบันเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อสุเมโธนี้ มีสถานะเป็นเหรียญหายาก เพราะเหตุว่าหลุดรอดพ้นถูกยึดเพียงจำนวนน้อย ผู้ใดได้ครอบครองนับเป็นวาสนา 

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน