พระแก้วเขาดาร์สปวง

พระแก้วเขาดาร์สปวง
หลวงปู่มงคล สัจจาสโภ
เขาดาร์สปวง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๖๓
ได้นำเหรียญพระแก้วช่วยไทยไปขอรับการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่มงคล สัจจาสโภ ณ สำนักสงฆ์เขาดาร์สปวง
หลวงปู่เล่าว่าระหว่างเสกเห็นภาพพระแก้วพูดได้
ท่านชอบใจมาก


จึงมีบัญชาว่าให้ทำเหรียญพระแก้วขึ้นถวายท่านเป็นต่างหาก ๑๐๐ เหรียญ
โดยมีการขยายขนาดเหรียญใหญ่กว่าเดิม
ให้คงรูปลักษณ์ด้านหน้าเอาไว้อย่างเก่า
ให้เปลียนก็แต่แบบด้านหลัง
เพื่อให้บ่งชี้ว่าเป็นเหรียญของเขาดาร์สปวงโดยเฉพาะ
และให้ใช้ชนวนมวลสารทั้งโลหะและผงเป็นอย่างเดียวกันกับพระแก้วช่วยไทยทุกประการ

ราวๆ ๕ เดือนต่อมา เหรียญพระแก้วเขาดาร์สปวงจัดสร้างเสร็จได้จำนวนสุทธิ ๒๑๕ เหรียญ
ผู้จัดสร้างนำขึ้นถวายหลวงปู่มงคล อธิษฐานจิตปลุกเสกตามอัธยาศัยรวม ๗ วัน ( ๑๓ – ๑๙ ธค.๒๕๖๔)

หลังจากนั้นถวายหลวงปู่ไว้แจกจ่ายตามอัธยาศัยเป็นจำนวน ๑๖๕ เหรียญ
ผู้สร้างนำกลับคืนมา ๕๐ เหรียญ

หมายเหตุ : ชนวนมวลสารทั้งโลหะและผงอุดด้านหลังเหรียญพระแก้วเขาดาร์สปวงนั้น นอกจากจะเป็นชนวนมวลสารเดียวกันพระแก้วช่วยไทยทุกประการแล้ว ชนวนมวลสารทั้งหมดนี้ยังได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยคณาจารย์ ๒๘ รูป พร้อมกับเหรียญพระแก้วช่วยไทยอีกด้วย

( คลิกอ่านรายละเอียดการสร้างการเสกพระแก้วช่วยไทยและชนวนมวลสาร : https://ampoljane.com/2020/08/09/poiuy/ )

รายนามพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณอธิษฐานจิตปลุกเสกชนวนมวลสารเหรียญพระแก้วเขาดาร์สปวง

1/ หลวงปู่อำคา อินทสาโร : 2 มิย.2563
2/ หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตโต :12.07 น. วันที่ 3 มิย.2563
3/ หลวงปู่สมบูรณ์ ขันติโก : 16.45 น. วันที่ 3 มิย.2563
4/ หลวงตาขึม วรธัมโม : 11.44 น. วันที่ 4 มิย.63
5/ หลวงปู่ห้วย (จรัส เขมจารี) : 14.52 น. วันที่4 มิย.63
6/ หลวงปู่หา สุภโร : 14.59 น. วันที่13 มิถุนายน 63
7/ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร : 16.42 น. วันที่13 มิถุนายน 63·
8/ หลวงปู่หลอ นาถกโร : 13.59 น. 14 มิย 63
9/ หลวงปู่ชนะ อุตตมลาโภ : 14.24 น. 14 มิย 63
10/ คุณยายชีลา พรหมสุขันธ์ : 15.42 น. 14 มิย 63
11/ หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล :10.15 น. 15 มิย. 63
12/ พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน (อาจารย์ติ๋ว ) : 16.54 น. 20 มิย.63
13/ หลวงพ่อจักษ์ จัตตมโล :18.55 น. 20 มิย.63
14/ หลวงพ่อโสภณ โอภาโส : 19.29 น. 20 มิย 63
15/ หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร : 12.24 น.21 มิย 63.
16/ หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร : 16.52 น. 22 มิย 63
17/ พ่อท่านทอง _พระครูชลาธรธำรง (สุวรรณ ฐิติวณฺโณ) : 13.13 น. 23 มิย 63
18/ พ่อท่านนวน _พระครูโอภาสธรรมวิมล (นวน ชุตินฺธโร) : 20.14 น.- 21.59 น. 23 มิย 63
19/ พ่อท่านผ่อง ฐานุตฺตโม : 09.27 น.- 10.04 น. 24 มิย 63
20/ พ่อท่านจรูญ อัคควัณโณ : 11.13 น. – 11.39 24 มิย.63
21/ พ่อท่านเอียด ครุธมฺโม : 14.25น.- 15.24 น. 24 มิย.63
22/ พ่อท่านดำ_ พระครูประภัศร์ธรรมโสภณ : ตลอดคืนวันที่ 24 มิย 63
23/ หลวงปู่มงคล สัจจาสโภ : 9-19 กค. 63.
24/ หลวงปู่บุญตา ถาวโร : 14.14 น. 25กค. 63.
25/ หลวงปู่เจิม ธมฺมโชโต : 15.55 น. 25กค. 63.
26/ หลวงปู่จันทร์ เตชวโร : 15.21 น. 1 สค 63.
27/ หลวงปู่พุทธา พุทฺธจิตฺโต : 17.00 น.1 สค 63.
28/ หลวงปู่แสง ญาณวโร : 8 สค.63 (วันเสาร์แรม 4 ค่ำ เดือน 9 วันดิถีทั้ง 5 ดวง หมุนมาบรรจบครบรอบกัน เป็นมิตตะดิถีฤกษ์ เป็นฤกษ์ดีซึ่งจะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นมิตรและเกิดความเมตตาสามัคคีต่อกัน)

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน