พระแก้วช่วยไทย

โครงการสภาบุญ ๑

เปิดโครงการ 28 มีค. 63

ปิดโครงการ16 เมย.63

อธิษฐานจิตปลุกเสกเสร็จสมบูรณ์ 8 สค.63

พระแก้วช่วยไทย

****************

สภาบุญจัดสร้างเพื่อแจกเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,โรงพยาบาล,ทหาร และตำรวจ เท่าที่จะสามารถนำแจกได้

การจัดสร้างพระแก้วช่วยไทย” ทำเป็นเหรียญหล่อโลหะ ด้านหลังบรรจุผงพุทธคุณ

สมาชิกสภาบุญ ๑ ร่วมกันลงขันสร้าง”พระแก้วช่วยไทย“ตามศรัทธาอัธยาศัยภายใต้กติกาของสภาบุญ : https://bit.ly/2DqxNQT

กติกาการลงขันบุญคร่าวๆ : ผู้บริจาคประสงค์จะรับพระกลับคืน 1 องค์ จะต้องบริจาคทุนสร้าง 2 องค์ หากต้องการจะรับพระกลับคืนมากกว่านั้น สามารถบริจาคทุนสร้างได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวน เช่น ต้องการรับพระกลับคืน 5 องค์ ก็จะต้องบริจาค 10 องค์ , ต้องการรับพระคืน100 องค์ ก็จะต้องบริจาค 200 องค์

โปรดคลิกอ่านเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาบุญอย่างละเอียด : https://bit.ly/2kooo2u

****

รายละเอียดการจัดสร้างพระแก้วช่วยไทย :

1/ เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง 10,000 เหรียญ รายการนี้สมาชิกสภาบุญร่วมกันออกทุนสร้างเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,โรงพยาบาล,ทหาร และตำรวจ 5,000 เหรียญ  และมอบให้สมาชิกสภาบุญผู้ร่วมออกทุนสร้าง5,000 เหรียญ (ถวายหลวงปู่แสง ญาณวโร 200 เหรียญ)

2/ เนื้อชนวนบริสุทธิ์ สร้างขึ้นจากชนวนมวลสารล้วนๆเช่นตะกรุด แผ่นจาร เหรียญ ผงตะไบ ก้านชนวนหล่อพระต่างๆ ฯลฯ โดยไม่มีโลหะที่ไม่ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกมาผสม จำนวนสร้าง 94 เหรียญ สำหรับมอบให้ผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคชนวนมวลสารไว้เป็นที่ระลึก (จำนวนที่เหลือจากมอบให้ผู้ทีอุปการคุณและผู้บริจาคชนวนมวลสาร จะพิจารณานำออกให้บูชาหาทุนทำบุญต่อไป)

หินใสหรือรัตนชาติ ๓ แผ่นดิน  ซึ่งฝังอยู่ด้านหลังพระแก้วช่วยไทยเนื้อชนวนคู่กับหอยพริกหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยครูบาอาจารย์ ทั้งไทย-ลาว-พม่า ๑๐รูป ดังนี้

๑/ หลวงปู่ครูบาบุญยัง  วัดหนองโค  พม่า

๒/หลวงปู่บุญส่ง วัดสันติวนาราม

๓/ หลวงปู่สนม วัดพระปรางค์เหลือง

๔/หลวงปูบุญตา วัดสิริจันโท

๕/ หลวงปู่หา วัดสักกะวัน

๖/หลวงปู่หนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล

๗/หลวงปู่คำจันทร์ วัดบ้านเมย

๘/หลวงปู่สนั่น วัดอโศการาม

๙/หลวงปู่บุญกู้ วัดอโศการาม

๑๐/อาจารย์ปู่ซาสุด สปป.ลาว

 

3/ เนื้อนวโลหะ จำนวนสร้าง 539 เหรียญ สำหรับจำหน่ายหาทุนสมทบสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐานในพระเจดีย์วัดป่าโคกลาด

๔/ เนื้อทองขาว จำนวนสร้าง 200 เหรียญ มอบให้ คุณพยุงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ กระทรวงการขลังดำเนินการต่อไปการตามอัธยาศัย

๕/ เนื้อปลอกลูกปืน ฝังหอยพริกหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี จำนวน 5 เหรียญ

๖/ เนื้อปลอกลูกปืน ไม่ฝังหอยพริก จำนวน 460 เหรียญ แบ่งถวายครูบาอาจารย์องค์เสกบางรูปตามลำดับ : หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตโต ,หลวงปู่หลวงปู่หา สุภโร ,หลวงตาขึม วรธัมโม ,พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน (อาจารย์ติ๋ว ),หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร,พ่อท่านทอง _พระครูชลาธรธำรง (สุวรรณ ฐิติวณฺโณ),พ่อท่านผ่อง ฐานุตฺตโม และพ่อท่านเอียด ครุธมฺโม (เพราะเหตุว่าลืมจดบันทึกไว้ ดังนั้นถ้าจำผิดไม่ได้ถวายหลวงปู่บางรูป กราบขออภัย)

๗/ เหรียญกษาปน์ ร.9 (สลึง)หลังอุดผงพระแก้วช่วยไทย จำนวน 300 เหรียญ

 

หมายเหตุ : เนื่องจากชนวนมวลสารมีปริมาณมาก จึงมีผลทำให้ผิวพรรณวรรณะของเนื้อต่างๆของพระแก้วช่วยไทยดูคล้ายๆกันทั้งหมด

—-

รายละเอียดชนวนมวลสารพระแก้วช่วยไทยเท่าที่สามารถบันทึกได้

1/ ชนวนพญานาค 2 แผ่นดินทั้งโลหะและผงที่อุดด้านหลัง (คลิกอ่านรายละเอียดมวลสารพญานาค 2 แผ่นดิน : https://ampoljane.com/2020/03/03/naga2nation/

2/ ชนวนเนื้อโลหะเพิ่มเติม :

แผ่นจารหลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล
แผ่นจารตะกรุด ๑๐๘ ของอาจารย์ปู่ซาสุด โซทิกาน ดอนสำโฮง สปป.ลาว
แผ่นฮู้จารพระถังซัมจั๋ง,พระอาจารย์ตั๊กม้อ และปฐมภิกษุณีจิงเจียนแห่งแผ่นดินจีน
แผ่นจารมือหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี
ตะกรุดหลวงปู่ทองสุข สุทธิจิตโต
เศษทองหล่อหลวงพ่อโสธร
เศษทองหล่อพระพุทโธคลัง วัดโคกหม้อ
ชนวนนวะโลหะ หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี
ชนวนเหรียญพระกีสนาคอุปคุต พ่อท่านผอม
ตะกรุดพระครูอุทัย อุทโย วัดวิหารสูง
ตะกรุดหลวงพ่อหวล วัดพิกุล
ตะกรุดนวภาสิทธิ ครูบาข่าย ญาณเมธี วัดหมูนิ้ง
ตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
ตะกรุดหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
ตะกรุดสาริกาอาจารย์ประสูติ
ตะกรุดหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ
เหรียญพระครูทัน นะพามีฟอง สปป.ลาว
เหรียญหลวงปู่บุนมี กิดติธัมมาวโน วัดลาวพุดทะวง สปป.ลาว
เหรียญหลวงปู่เปลี้น วัดชอนสารเดช
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
เหรียญหลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดท่าซุง
เหรียญกษาปน์อินโดจีน
เงินฮางโบราณ
พระโคนสมอห้อยพระบาท ( ชินเงิน )

3/ ผงพระวัดพุทธมงคล นครสวรรค์ ปี 2510 ผ่านการอธิษฐานจิตและปลุกเสกโดยคณาจารย์สายหลวงปู่มั่นดังนี้ :
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
พระอาจารย์วัน อุตตโม
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่โชติ คุณสมฺปนฺโน
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( สวดลักขี )

4/ ผงหลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพฯ (ผงโสฬสมหาพรหม ของพระครูสีทัตต์ สุวรรณมาโจ ชุดที่นำมาสร้างพระนางพญาหลวงปู่จันทร์)

5/ ผงพระสองสมเด็จ ปี 2538 ประกอบด้วยใบลานลงอักขระ 999 แผ่น โดยคณาจารย์ทั่วประเทศ ณ ห้วงเวลานั้น
รวมทั้งมวลสารวิเศษอีคกหลายชนิด เช่น :
ว่าน 108
ข้าวก้นบาตร หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง
ก้นยาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม
ก้นยาและยาเส้นหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
ข้าวสารเทวดาครูบาธรรมชัย
เส้นเกษาหลวงปู่สิม
แป้งเสกหลวงปู่บุดดา
น้ำมันงาและผงวิเศษครูบาสุรินทร์ วัดศรีเตี้ย
ฯลฯ

ผงพระสองสมเด็จทั้งหมดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตและปลุกเสกโดยพระอาจารย์องค์สำคัญแห่งยุคปี ๓๐ เช่น :
ครูบาเจ้า เกษม เขมโก
หลวงปู่คร่ำ ยโสธรา
หลวงปู่แพ เขมังกโร
หลวงพ่ออุตตมะ อุตตโม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
พ่อท่านนอง ธัมภูโต วัดทรายขาว
หลวงปู่หยอด ชินวังโส
หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ
หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ
หลวงปู่คำ วัดหนองแก
หลวงปู่ทองเบิ้ม วัดวังยาว
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงปู่เกตุ วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน
หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ
หลวงพ่อลำไย วัดทุ่งลาดหญ้า
หลวงปู่ร่วง วัดศาลาโพธิ์
หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง
หลวงปู่เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา
หลวงพ่อศรีเงิน วัดดอนศาลา
หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ
พ่อท่านแดง วัดควนนางพิมพ์
หลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทอง
หลวงปู่ดี วัดพระรูป
ฯลฯ

6/ ผงพระสมเด็จรุ่นแรกวัดแก่งตอย ได้รับการอธิษฐานจิตและปลุกเสกโดย :

หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ วัดธาตุมหาชัย
หลวงปู่กิ ธัมมุตฺตโม วัดป่าสนามชัย
ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม
ฯลฯ

7/ ผงวิเศษผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยคณาจารย์ยุคปี ๑๐ เช่น :
หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง
หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่สาม วัดไตรวิเวก
หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่บาง วัดหนองพลับ
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์
หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน
หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม
หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก
หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ
หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
ครูบาวัง วัดบ้านเด่น
หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน
หลวงพ่อผัน วัดราษฏร์เจริญ
หลวงพ่อเชน วัดสิงห์
หลวงพ่อ คร้าม วัดกุ่มหัก
ฯลฯ

8/ ธุลีดินอิฐศิลาอโรคยาศาลา

พระธาตุเชิงชุม
ปราสาทตาเมือน
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทโต๊ะโม๊ะ (จำปาสัก ลาว)
ปราสาทธาตุนางพญา
ปราสาทสระกำแพงน้อย
ปราสาทบ้านช่างปี่
ปราสาทบ้านเบญจ์
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาททองหลาง
ปราสาทตาเมือนธม
ปราสาทสมอ(ทามจาน)

9/ ผงหลายร้อยอาจารย์มากมหาอนันตังทั้งรุ่นเก่าใหม่ ซึ่ง อำพล เจน สะสมไว้นานปี จารนัยไม่ไหว

10/ ผงของครูบาอาจารย์ทั่วไปทั้งที่รวบรวมเองและผู้มีจิตศรัทธามอบให้

ผงหลวงพ่อชา สุภัทโธ
ผงหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
ผงหลวงพ่ออุตตมะ
ผงฤษีไม้จันทร์หอม (อ.อนันต์ มอบให้)
ผงอิทธิเจเขียนลบ ๘๔๐๐๐ ครั้งของหลวงปู่พรหมา เขมจาโร
ก้นยาสูบ อ.ปู่ซาสุด
ชานหมากหลวงปู่ทูล ขิปปปัญโญ
ชานหมากหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ชานหมากหลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล
ชานหมากหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
ปูนเสกคุณแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม
ทรายทองคุณแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม
ผงพระ ๓ อริยสงฆ์ (มีส่วนผสม ๑๓๘ อย่าง เช่น สรีระหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุนนาก)
ผงพระนางพญาทิพย์สุวรรณรุ่นแรก
ผงพุทธคุณหลวงปู่ดู่วัดสะแก
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่สุภา กันตสีโล
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่เปลี้ย วัดชอนสารเดช
ไม้กุฏิหลวงพ่อกบ วัดเขาสาลิกา
ดินจากสถานที่เข้าฌานของพระกกุสันโท,พระกัสสปะและพระพุทธเจ้า
ผงไม้จันท์หอมพระเมรุมาศพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
ผงขุยนาคราชพระสายหลวงปู่มั่นแถบริมน้ำโขงมอบให้ (ผ่านการตรวจโดยหลวงพ่อชื่น วัดตาอี กับ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี ได้ความตรงกัน)
ผงหลวงปู่ชื่น วัดตาอี ๑พันยันต์
ผงหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง
ผงสายเสด็จปู่ท้าวมหาพรหมาธาดา
ผงปถมัง อ.ชุม ไชยคีรี
ผงหลวงพ่อสละ วัดประดู่
ผงญาท่านสวน วัดนาอุดม
ผงตะไปพระกริ่งวัดสุทัศน์
ผงเจ้าน้ำเงินพ่อท่านเอียด วัดเขาอ้อ
ผงตะไบตะปูสังขะวานรวัดพระแก้ว และ วัดสุทัศน์
ผงยอดบายศรีหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี
ผงชันเพชร (อ.อนันต์ มอบให้)
ผงธูปโบสถ์พรามหณ์ เสาชิงช้า
ผงไก่ฟ้าพญาเลี้ยง หลวงปู่สรวง วรสุทโธ
ผงตะไบชนวนหล่อพระประธานของ ดร.ไมตรี บุญสูง
ผงตะไบพระกศปมหาฤษีรุ่นแรก หลวงปู่ทองสา
แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ผงพระธาตุพนม
ทรายเสกหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
ทรายเสกหลวงปู่เปลี้ย วัดชอนสารเดช
ทรายเสกหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
พระว่านจำปาสักแตกหัก
ผงแร่เกาะล้านของหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี
ผงแร่บางไผ่สายวัดโมลี (จำผู้ที่มอบให้มาไม่ได้)
ดินกากยายักษ์
ผงไม่จันท์หอมหลวงพ่ออุตตมะ
ผงนิลกาฬหลวงพ่ออุตตมะ
ผงพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่พรหมา ปี ๒๕๓๔
ผงพระฤษีรุ่น ๒ (ฤษีเล็ก)หลวงปู่พรหมา ปี ๒๕๓๕
ผงพระฤษีรุ่น ๓ (ฤษีกลาง)หลวงปู่พรหมา ปี ๒๕๓๕ (มีเกษาหลวงปู่ผสมอยู่ด้วยค่อนข้างเยอะ)
ผงชานหมากหลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี (มีเกษาผสมอยู่ด้วย)
ผงเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทวัดบรมนิวาส
ผงหลวงปู่แหวนชุดที่นำมาสร้างรูปเหมือนนหน้าตัก ๒ นิ้ว ถวายสมเด็จพระสังฆราชเจริญ
ผงปถมัง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ผงพระชำรุดแตกหักหลวงปู่คำพันธ์
ผงว่านหลวงปู่แพงตา เขมิโย
ปฐวีธาตุหลวงปู่แสง ญาณวโร
ผงพระพุทธนิรามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๓
ผงพระแก้วมรกต พิธี ๒๕ ศตวรรษ (พศ.๒๕๐๐)
ผงสาลิกาทิพย์สุวรรณ
ผงหลวงปู่ทอง วัดสามปลื้ม
ลูกอมมหากัณห์ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
ฯลฯ

บางส่วนของมวลสาร (คลิก) :

1/ ผงอิทธิเจมหาลาภหลวงปู่พรหมา เขมจาโรเขียนลบ ๘๔,๐๐๐ ครั้ง : https://bit.ly/3gHjTYF
2/ มวลสารหลวงปู่เปลี้ย คุณสัมปันโน : https://bit.ly/30FZihZ
3/ ชนวนของพญานาค ๒ แผ่นดิน : https://bit.ly/3abtGDT
4/ แป้งเสกหลวงปู่บุดดา : https://bit.ly/31y9Lvh
5/ เม็ดยาจินดามณี หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว : https://bit.ly/3ip4MDW
6/ แผ่นจารตะกรุด ๑๐๘ อาจารย๋์ปู่ซาสุด : https://bit.ly/31yyb7N
7/ ไม้ขื่อคานกุฏิหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา : https://bit.ly/2DJOXsu
8/ ทรายเสกหลวงปู่เปลี้ย วัดชอนสารเดช / ทรายเสกหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม : https://bit.ly/3gIrzKe
9/ ผงสาลิกาทิพย์สุวรรณ : https://bit.ly/2XILrps
10/ ตะกรุดหลวงพ่อเดิม : https://bit.ly/30DWjXj
11/ ชนวนมวลสารหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน : https://bit.ly/33Cd870
12/ ขันน้ำมนต์หลวงปู่มั่น : https://bit.ly/30DXF4l
13/ ตะกรุดสาลิกาอาจารย์ประสูติ : https://bit.ly/3fGxZbH
14/ ลูกอมมหากัณห์ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม : https://bit.ly/3kqxMNi
15/ ผงตะไบ ดร.ไมตรี บุญสูง : https://bit.ly/3iqV7wK
16/ เม็ดยาจินดามณี วัดกลางบางแก้ว หลวงปู่เจือ กับ หลวงปู่คง เสก : https://bit.ly/30Fubmx
17/ ตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ : https://bit.ly/33Ha7Cv
18/ แผ่นฮู้จารพระถังซัมจั๋ง,พระอาจารย์ตั๊กม้อ และปฐมภิกษุณีจิงเจียนแห่งแผ่นดินจีน : https://bit.ly/3a838n2
19/ ตะกรุดจารมือ หลวงพ่อเงิน , หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม : https://bit.ly/2EXcOFt
20/ ชนวนเหรียญพระกีสนาคอุปคุต พ่อท่านผอม : https://bit.ly/3gIaHDt
21/ มวลสารพระเยวี่ยนฮุ่ย : https://bit.ly/30Hfbom
22/ ชนวนพญานาค ๒ แผ่นดิน : https://bit.ly/33G8q8c
23/ ชนวนมวลสารหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ : https://bit.ly/3gKCpzI
24/ แผ่นจารมือหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี : https://bit.ly/31wBTil
25/ จีวรหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล : https://bit.ly/3ip9iCs
26/ แร่เจ้าน้ำเงิน : https://bit.ly/2F75uax
27/ โคนสมอห้อยพระบาท ( ชินเงิน ) : https://bit.ly/3gHWtmd
28/ ดอกสักหลวงพ่อโสธร : https://bit.ly/3fHK2FN
29/ แผ่นจารคาถาชินบัญชรและผงหลวงปู่ชอบ+หลวงปู่ศรีจันทร์ : https://bit.ly/3ksAr9i
30/ เหรียญหลวงปู่คำมา ธมฺมราโม รุ่นแรก : https://bit.ly/33GtJXf
31/ ข้าวสารเหนียวเสก ของหลวงปู่สิงห์ทอง : https://bit.ly/2DKEMnm


รายละเอียดการอธิษฐานจิตปลุกเสก โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณ ๒๘ รูป คลิก :

1/ หลวงปู่อำคา อินทสาโร : https://bit.ly/33GOp1q
2/ หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตโต : https://bit.ly/2XLwh2G
3/ หลวงปู่สมบูรณ์ ขันติโก : https://bit.ly/2PFEQaw
4/ หลวงตาขึม วรธัมโม : https://bit.ly/2DrKhrv
5/ หลวงปู่ห้วย (จรัส เขมจารี) : https://bit.ly/3krXDVi
6/ หลวงปู่หา สุภโร : https://bit.ly/2DsVg3U
7/ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร : https://bit.ly/2F9LJiJ
8/ หลวงปู่หลอ นาถกโร : https://bit.ly/3kuJTZF
9/ หลวงปู่ชนะ อุตตมลาโภ : https://bit.ly/3abD0HS
10/ คุณยายชีลา พรหมสุขันธ์ : https://bit.ly/31FeqM2
11/ หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล : https://bit.ly/3fHC1jO
12/ พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน (อาจารย์ติ๋ว ) : https://bit.ly/2F6bRLg
13/ หลวงพ่อจักษ์ จัตตมโล : https://bit.ly/30DBhrY
14/ หลวงพ่อโสภณ โอภาโส : https://bit.ly/3gKc30s
15/ หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร : https://bit.ly/3fLnZxD
16/ หลวงพ่อใจ ฐิตาจาโร : https://bit.ly/3fKZd0K
17/ พ่อท่านทอง _พระครูชลาธรธำรง (สุวรรณ ฐิติวณฺโณ) : https://bit.ly/33TIs1l
18/ พ่อท่านนวน _พระครูโอภาสธรรมวิมล (นวน ชุตินฺธโร) : https://bit.ly/3ks1FNq
19/ พ่อท่านผ่อง ฐานุตฺตโม : https://bit.ly/30Etrhx
20/ พ่อท่านจรูญ อัคควัณโณ : https://bit.ly/2PD1dxq
21/ พ่อท่านเอียด ครุธมฺโม : https://bit.ly/2PBPVtl
22/ พ่อท่านดำ_ พระครูประภัศร์ธรรมโสภณ : https://bit.ly/2DNdxbX
23/ หลวงปู่มงคล สัจจาสโภ : https://bit.ly/33KVGx5
24/ หลวงปู่บุญตา ถาวโร : https://bit.ly/3fG9UBU
25/ หลวงปู่เจิม ธมฺมโชโต : https://bit.ly/2Dq1Wjh
26/ หลวงปู่จันทร์ เตชวโร : https://bit.ly/33HDEf2
27/ หลวงปู่พุทธา พุทฺธจิตฺโต : https://bit.ly/2DzqQNj
28/ หลวงปู่แสง ญาณวโร : https://bit.ly/30DJigp


รายงานผลการแจกพระแก้วช่วยไทย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ : https://bit.ly/2RjbAY8

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน