พระแก้วสิริจันโท

พระแก้วสิริจันโท

สภาบุญจัดสร้างถวายวัดสิริจันโท เพื่อร่วมบุญมหากฐินสามัคคี กับ หลวงปู่บุญตา ถาวโร เนื่องในวาระที่หลวงปู่มีอายุครบ ๑๐๓ ปี ๘๓ พรรษา

ด้านหน้า : เป็นพิมพ์เดียวกันกับพระแก้วช่วยไทย

ด้านหลัง : จารึกด้วยอักษรธัมความว่า “หลวงปู่บุญตา วัดสิริจันโท ๒๕๖๓

จัดสร้างขึ้นด้วยเนื้อปลอกลูกปืน จำนวน ๗๐๐ เหรียญ

ชนวนมวลสารเป็นอย่างเดียวกันกับพระแก้วช่วยไทยทุกประการ

พระแก้วสิริจันโทได้นำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับวัตถุมงคลซึ่งทางวัดสิริจันโทสร้างขึ้น เมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยประมาณ

 

รายละเอียดร่วมบุญมหากฐินและบูชาวัตถุมงคลของวัดสิริจันโทจัดสร้างเชิญคลิก : https://bit.ly/32cZTY9

คลิปพิธีพุทธาภิเษก : https://bit.ly/3j4tQ3b

คลิปหลวงปู่บุญตาประกอบพิธีพุทธาภิเษก : https://bit.ly/3hytnWA

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน