หนีได้ ให้หนี อย่าสู้

คราวหนึ่งหลวงปู่เปลี้ยแจกพระแก่ญาติโยม

แจกเสร็จก็บอกว่า

” ไม่ว่าจะต่อสู้อะไรๆ พอวิ่งก็วิ่ง พอหนีก็หนี ขึ้นต้นไม้ก็ขึ้น ดีทางไหนตายทั้งนั้น ไม่ต้องสงสัย ดีทางปืนก็ตายทางปืน ดีทางมีดก็ตายทางมีด”

หลวงปู่ไม่เคยบอกว่าพระของท่านดีอย่างโน้นอย่างนี้

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน