ปลอมพระเครื่องหลวงพ่อชา

 

มีหนังสือจากวัดหนองป่าพง ส่งมาทางไปรษณีย์ เพื่อแสดงประกาศฉบับหนึ่งของคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ชี้แจงเรื่องพระเครื่องปลอม

รายละเอียดในประกาศนั้นมีว่า

“วัดหนองป่าพง วารินชำราบ อุบลราชธานี”
ประกาศคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536

ด้วยขณะนี้ได้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) และคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ทางคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ขอแจ้งให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มบุคคลได้ทำพระรูปเหมือนพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ตามรูปถ่ายข้างบนออกมาหลอกลวงสาธุชนฯ โดยอ้างว่าพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นผู้สร้าง เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ซึ่งคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย

เนื่องจากคณะสงฆ์ฯ ได้มีมติในที่ประชุมสงฆ์วัดหนองป่าพงและวัดสาขาฯ ที่วัดถ้ำแสงเพชร อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลามหาวิหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2523 เวลา 23.00 น. ตามความแจ้งในรายละเอียดแล้ว สรุปได้ความว่า

ถ้าหากมีพระรูปเหมือนหรือเหรียญอันใดปรากฏขึ้น ถือว่าเป็นของแปลกปลอมซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์หรือหลวงพ่อชา สุภัทโท แต่ประการใด โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) และพระเถรานุเถระลงชื่อในบันทึกการประชุมของคณะสงฆ์ฯ จำนวน 11 รูปในครั้งนั้น

จึงประกาศมาให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอเจริญพร

พระเลี่ยม ฐิตธมโม
(พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธมโม)
รักษาการเจ้าอาวาส วัดหนองป่าพง

หมายเหตุ ขอให้กลุ่มบุคคลผู้กระทำการที่ขัดต่อมติคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ขอให้หยุดการกระทำที่ขัดกับคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท โดยด่วน มิฉะนั้นจะดำเนินการตามสมควรต่อไป”

พร้อมประกาศฉบับนี้ยังได้แนบ สำเนาบันทึกการประชุมคณะสงฆ์ วันที่ 2 ก.ค. 2536 ตามที่ได้กล่าวไว้ในประกาศมาแสดงด้วย ซึ่งจะได้ลงตีพิมพ์สำเนาประชุมที่มีลายมือชื่อของหลวงพ่อชาและคณะกรรมการ สงฆ์ 11 รูปให้ผู้อ่านได้เห็นด้วย

เกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงพ่อชา นั้น ดูเหมือนว่าทางคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ไม่มีความยินดีที่จะให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้น แถลงการณ์หรือประกาศทำนองนี้ เคยมีขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ทุกครั้งก็เกิดเหตุไม่ชอบมาพากลแบบนี้ทั้งสิ้น คือมีผู้ฉวยโอกาสทำของปลอมขึ้นมาเพื่อขายให้แก่ผู้ศรัทธาที่ไม่รู้เรื่อง ซึ่งเป็นของธรรมดาที่มักจะเกิดกับพระเถระที่มีชื่อเสียงทุกรูป

IMAGE ของหลวงพ่อชาที่คนทั้งหลายมองเห็นคือเป็นพระเถระที่ไม่มีพระเครื่องหรือ วัตถุมงคล
เมื่อแว่วข่าวว่าท่านก็มีพระเครื่อง จึงเป็นเรื่องตื่นเต้นสนใจ ทั้งเชื่อและไม่เชื่อ
ผู้ไม่เชื่อก็แล้วไป
แต่ผู้เชื่อก็ต้องตกเป็นเหยื่อของเหล่ามารร้าย แห่งวงการพระเครื่องไปอย่างช่วยกันไม่ได้

บันทึกการประชุมคณะสงฆ์ ที่มีขึ้นบนศาลามหาวิหารวัดถ้ำแสงเพชร ในวันที่ 5 ก.ค. 2523 นั้น เป็นการสิ้นสุดแล้วซึ่งพระเครื่องหลวงพ่อชา หมายความว่านับแต่สิ้นการประชุม

พระเครื่องหลวงพ่อชาจะไม่มีอีกต่อไป นี่ไม่ได้หมายถึงก่อนปี 2523 ซึ่งพระเครื่องของท่านเคยมีมาก่อน

เรียกว่าก่อนปี 2523 นั้นมี แต่หลังปี 2523 เป็นต้นมาไม่มี

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือ วัตถุมงคลชนิดไหนถ้าหากมีขึ้นหลังปี 2523 ถือเป็นของปลอมทั้งหมด

ปัญหาที่ว่าอันไหนเป็นพระเครื่องที่หลวงพ่อชาอธิษฐานปลุกเสกไว้ และอันไหนไม่ใช่ก็คือปัญหาใหญ่ของผู้ศรัทธาอยากจะได้ เพราะว่าเมื่ออยากได้แล้วเป็นอันหมดทางรู้ว่าอย่างไรใช่ อย่างไรไม่ใช่ ถ้าเป็นผู้เชื่อถืออะไรง่าย ๆ ก็เป็นเหยื่อแก่มารร้ายไป ถ้าไม่เชื่อง่าย ๆ ก็พอจะรอดตัวได้บ้าง

ตำราชี้นำพระเครื่องของหลวงพ่อชา ก็ไม่เคยมีใครคิดทำหรือทำขึ้นมาเผยแพร่แก่คนทั้งหลายมาก่อนหลายปี จนกระทั่งหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชา สุภัทโท ถูกตีพิมพ์ขึ้นมา ความรู้ในเรื่องพระเครื่องหลวงพ่อชาจึงคลี่คลายไปได้ แต่ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยอ่านก็ต้องจมอยู่กับความไม่รู้ต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกัน

หนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชา ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องของท่านทั้งหมดไว้อย่างถูกต้องที่สุด และมากที่สุด เท่าที่จะมีหลักฐานปรากฏชัด โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุมงคลรุ่นแรก ๆ ที่สร้างขึ้นแต่ปี 2510 เรื่อยมาจนถึงรุ่นสุดท้ายในปี 2520 ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนั้น

เท่าที่ทราบขณะนี้ได้มีหนังสือพระเครื่องหลายฉบับ ได้นำเอาภาพและข้อมูลจากหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชา ที่รวบรวมเขียนขึ้นโดย อำพล เจน ไปลงตีพิมพ์ นับว่าได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่ออีกทางหนึ่ง ผู้เขียนขออนุโมทนาด้วยข้อมูลและภาพทั้งหลายในหนังสือเล่มนั้น ผู้เขียนไม่หวงแหน อนุญาตให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เห็นเหมาะเห็นควรคัดลอกหรือนำไปเรียบเรียงใหม่ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ได้

แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการพิมพ์รวมเล่มอย่างที่ผู้เขียนได้พิมพ์ไว้แล้วดังกล่าว และผู้อ่านที่ไม่ได้มีหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชา ก็อาจสามารถติดตามอ่านได้จากวารสารเกี่ยวกับพระเครื่องทั่ว ๆ ไปได้ตามสะดวก

คุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการหนังสือพระเครื่องมหัศจรรย์ ดูจะเป็นคนแรกที่นำเอาภาพและเรื่องราวของพระเครื่องหลวงพ่อชา ลงตีพิมพ์ในนิตยสารพระเครื่องมหัศจรรย์ และได้แสดงสปิริตและมารยาทของคนหนังสือพิมพ์ด้วยกันว่า ข้อมูลทั้งหลายที่ลงตีพิมพ์นั้นได้มาจากอำพล เจน คือ จากหนังสือรวมภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชา ผู้เขียนสำนึกในจรรยาบรรณของคุณสัมพันธ์ และขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติของผู้รวบรวมไว้อย่างดียิ่ง

ทราบว่าคุณสัมพันธ์ เป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสสวนโมกข์

เราจะดูว่าอาจารย์ดีไม่ ดีอย่างไรก็ดูจากลูกศิษย์นั่นแหละครับ

คุณสัมพันธ์ย่อมจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในงานอาชีพหนังสือพิมพ์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

และขอประชาสัมพันธ์เป็นส่วนตัว ถึงท่านผู้อ่านที่สนใจสั่งซื้อหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชาไป นั้น หลายท่านอาจไม่ได้รับหนังสือ เนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจน ไปรษณีย์นำส่งไม่ได้ จึงถูกตีกลับมาเป็นจำนวนมากพอสมควร จึงอยากบอกว่า ท่านใดที่สั่งซื้อหนังสือไปแล้ว เห็นว่าเวลาเนิ่นนานเกินควรแล้วยังไม่ได้รับ ขอให้นึกรู้ทันทีว่ามีปัญหาแล้ว ให้จดหมายไปทวงถามและแจ้งที่อยู่ใหม่โดยละเอียดชัดเจนอีกครั้ง

ขอแจ้งแก่พระภิกษุทั้งหลายอีกว่า มีพระคุณเจ้าหลายรูปได้สั่งซื้อหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชาไป ผู้เขียนได้พยายามจัดส่งเงินถวายคืน แต่อาจไม่ทั้งหมดทุกองค์ เพราะว่าการพลั้งเผลอย่อมมีได้เป็นได้ ที่คืนเงินถวายกลับแด่พระภิกษุทุกองค์นั้น เพราะว่าผู้เขียนมีจิตคิดถวายให้เปล่าๆ ไม่เอาเงิน ถ้าหากพระคุณเจ้าท่านใดปรารถนาอยากจะได้หนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวง พ่อชา ขอได้โปรดงดส่งเงินสั่งซื้อ เพียงเขียนจดหมายบอกว่าอยากได้เท่านั้น ผู้เขียนจะจัดส่งหนังสือไปถวาย จึงขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายทราบเจตนานี้ด้วยทั่ว ๆ กัน

เฉพาะพระคุณเจ้าที่ส่งเงินสั่งซื้อไปแล้วก็ให้แล้วไป พระคุณเจ้าองค์ต่อๆ ไปนับแต่นี้ไม่ต้องส่งเงิน ส่งแต่จดหมายไปบอกว่าต้องการหนังสือเท่านั้น ก็จะถวายหนังสือให้ทันที

ทีนี้จะเล่าเรื่องความเคลื่อนไหวพระเครื่องปลอมของหลวงพ่อชาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย คือเมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคมนี้ ผมไปร่วมพิธีบวชพระ 4 รูป ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เมืองอุบลฯ คุณโยมแป๋ โยมดา และโยมแก้วเป็นเจ้าภาพ พระที่บวชทั้งหมดเคยเป็นเณรในสำนักปฏิบัติธรรมสวนหิน ของหลวงปู่พรหมา เขมจาโร ภูดงนา ผาแต้ม บวชพระเสร็จแล้วพวกเราทั้งหมดอันมี อาจารย์อนันต์ สวัสดิสวนีย์ อาจารย์เบิ้ม อาจารย์เชาวน์ สิงห์บูลย์ ผู้พันธงชัย คุณแดง คุณเชอรี่ และผมได้ขึ้นไปส่งพระที่วัดหลวงปู่พรหมาพักค้างคืน 1 คืน ได้รับความสุขความสบายจากธรรมะและธรรมชาติของป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ(โขง) เป็นอันมาก

หลายคนบ่นอู้อี้ตอนขึ้นเขาและประกาศว่าจะมาเป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าเหนื่อยเหลือใจ แต่พอขึ้นถึงที่อยู่หลวงปู่พรหมาแล้ว ดูเหมือนจะลืมที่ประกาศไว้กันทุกคน

พอลงจากภูเขาริมแม่น้ำโขง แล้วกลับเข้าเมืองและพักอยู่ในเมืองอีกสองวัน ระหว่างนี้ไปกราบหลวงปู่หล้า ภูจ้อก้อ ได้รับเมตตาให้เข้าพบในห้องพักเป็นพิเศษ

อาจารย์เบิ้ม ซึ่งได้ไปกราบท่านเป็นครั้งแรกออกปากว่า นี่แหละเหมือนหลวงพ่อชาทุกอย่าง ใครไม่เคยเห็นหลวงพ่อชา เห็นองค์นี้แล้วก็เหมือนกัน

สิงห์บูลย์เล่า อย่างตื่นเต้นว่า เขาอธิษฐานในใจขณะหลวงปู่หล้านอนบนเตียงว่า ขอบารมีหลวงปู่แผ่มาค้ำจุนลูกหลานให้เจริญรุ่งเรืองด้วย

หลวงปู่มอง หน้าสิงห์บูลย์แล้วพยักหน้า

ใครยังไม่เคยรู้จักหรือเคยไปกราบหลวงปู่หล้าให้รีบไป เวลานี้ท่านกำลังอาพาธ 7 โรค ได้กราบพระอย่างหลวงปู่หล้าแล้วเป็นมงคลอย่างยิ่งจะบอกให้

หลังจากนั้น ได้แวะเข้าไปดูสนามพระเครื่องและแผงพระเครื่องทั้งหลายทั่วเมืองอุบลฯ พบว่ามีประกาศของคณะสงฆ์ติดอยู่เกลื่อนกลาด แม้ในร้านอาหารก็มี ทำให้เข้าใจว่าเรื่องนี้ทางวัดหนองป่าพงเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมาก

ข้อดีของประกาศนี้เห็นได้ 2 ประการคือ

1. ช่วยให้ผู้ศรัทธาจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ปลอมพระเครื่องหลวงพ่อชา
2. ป้องกันความเสื่อมเสียไม่ให้มีแก่วัดและคณะสงฆ์

แต่สงสัยว่าทางคณะสงฆ์คงจะได้ประกาศเช่นนี้อีกเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด เพราะชื่อว่าปลอมแล้วก็ต้องมีการปลอมอยู่เรื่อยไปเหมือนกัน

หมดรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นใหม่ต่อไป

ตามล้างตามเช็ดกันไม่เสร็จง่าย ๆ

ปล่อยวางเสียไม่ดีหรือครับ โลกธรรมทั้งแปดก็เห็นอยู่ มีสรรเสริญก็มีนินทา มียศก็มีเสื่อมยศ หรือมีซึ่งชื่อเสียงก็มีเสื่อมชื่อเสียงได้

เรื่องของปลอมนั้นมีการปลอมมาตั้งแต่สมัยสมเด็จโต วัดระฆังแล้ว ปลอมกันทุกวัดทุกอาจารย์ และของปลอมทุกสำนักไม่มีอะไรเป็นความลับเลย มันเป็นเรื่องของทางโลกที่ชาวโลกเขาจะเดือดร้อนจัดการกันเอง

คุณมงคล เจ้าของแผงพระเครื่องพุทธมงคล ดูจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่เดือดร้อนเรื่องของปลอมเป็นพิเศษ เคยเป็นธุระเอาพระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีผู้อ้างว่าเป็นพระเครื่องหลวงพ่อชามาให้ผมดู และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์แก่คนทั้งหลาย และพระเครื่องพิมพ์ที่ทางวัดประกาศแจ้งแก่ผู้คนทั่วไป

ครั้งนี้ก็ได้ทราบจากทนายความอภิชาต สุพิชญ์ว่าคุณมงคลนี่แหละครับเป็นผู้จัดส่งประกาศนี้มาถึงหนังสือศักดิ์สิทธิ์ นับว่าคุณมงคลได้รับมอบหมายจากทางวัดหนองป่าพง ให้เป็นผู้มีอำนาจจัดการเรื่องนี้ จึงขอฝากไปถึงคุณมงคลด้วยว่า ถ้ามีอะไรที่หนังสือศักดิ์สิทธิ์จะรับใช้ได้แล้วอย่าเกรงใจกัน

จากประกาศฉบับนี้ผมเห็นว่ามีผู้เดือดร้อนคนหนึ่งคือคุณชัยสิทธิ์ เตชะศิริธนกุล ซึ่งได้ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งตอกย้ำประกาศฉบับทางวัดหนองป่าพงว่า พระเครื่องของหลวงพ่อชาพิมพ์ทรงอย่างวัดปากน้ำนั้น คุณชัยสิทธิ์ได้สร้างขึ้นเพียงครั้งเดียวคือ ครั้งทำขึ้นเป็นที่ระลึกกลับจากอังกฤษ ปี 2520 ซึ่งรายละเอียดมีอยู่ในหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชา ดังนั้นพระเครื่องพิมพ์คล้ายวัดปากน้ำที่สร้างขึ้นหลังจากครั้งนั้น คุณชัยสิทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบ ถือเป็นของคนอื่นสร้างคนอื่นปลอมไป

ถ้าใครได้อ่านหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชาแล้วจะทราบว่า พระเครื่องพิมพ์ทรงคล้ายวัดปากน้ำนั้น ไม่ได้มีอะไรเหมือนกับที่ทางวัดออกประกาศเลย แต่คนทั่วไปที่ไม่เคยรู้เรื่องอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นรุ่นเดียวกัน หรือคิดลามปามเลยเถิดไปว่าคุณชัยสิทธิ์เป็นผู้ทำขึ้น

ดังนั้นผมจึงขอชี้แจงอีกทางหนึ่งว่า คุณชัยสิทธิ์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเครื่องพิมพ์ที่ทางวัดกำลังออกประกาศนี้

เรื่องพระเครื่องหลวงพ่อชานี้ยุ่งจริง ๆ สงสัยว่าผมคงจะต้องเขียนถึงพระเครื่องที่หลวงพ่อชาได้อธิษฐานจิตปลุกเสกอีก สักครั้งหนึ่งแน่ ๆ
เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักของแท้ ของจริง ที่หลวงพ่อได้อธิษฐานจิตไว้ตั้งแต่สมัยก่อนปี 2520

ขอดูเหตุการณ์ อีกสักพักเถิดครับ

ถ้าผู้อ่านได้อ่านหนังสือภาพและประวัติพระเครื่องหลวงพ่อชาแล้ว ขอให้ทราบว่าพ้นจากมูลและภาพพระเครื่องที่ลงตีพิมพ์ในนั้นแล้วอย่าได้ไปยุ่งเด็ดขาด ใครจะบอกว่าเป็นของหลวงพ่อชาก็ช่าง อย่าไปโลภอยากได้เป็นอันขาด เว้นแต่ว่าเห็นเป็นรุ่นเป็นพิมพ์ที่เหมือนเท่านั้นค่อยวางใจ

แม้ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อชาอาจจะยังมีหลงเหลือตกสำรวจ ก็อย่างเพิ่งไปเชื่อถือ เช่าหามาเป็นสมบัติตน ขอให้อาศัยหนังสือนั้นเป็นหลักไว้ก่อน หรือรอให้มีการบันทึกเพิ่มเติมเป็นทางการอีกค่อยเชื่อ

และสุดท้ายนี้ขอรายงานข่าวเรื่องเหรียญพระแก้วมรกต ปี 2517 ของหลวงพ่อชาว่า เวลานี้มีผู้ประกาศรับซื้อเหรียญละ 5 พันบาท ไม่อั้น ใครมีให้ไปเสนอแก่เขาได้ ผู้ประกาศรับซื้ออยู่ในอำเภอวารินชำราบ คุณสันต์ ร้านอุบลนิยมศิลป์เป็นผู้บอกผมมา แต่ว่าผมดันลืมชื่อผู้ต้องการจะซื้อเหรียญพระแก้วฯ แบบไม่อั้น จึงต้องกราบเรียนว่าให้ไปถามกับคุณสันต์ ร้านอุบลนิยมศิลป์ในเมืองอุบลฯ เอาเอง คุณสันต์คงจะบอกได้ว่าใครเป็นผู้ประกาศซื้อ

แต่สงสัยว่าจะหาไปขายให้ไม่ได้ง่าย ๆ หรอกครับ เพราะขณะนี้ทราบว่ามีใบสั่งพระเครื่องหลวงพ่อชาเต็มบ้านเต็มเมือง แต่บรรดาผู้เปิดบริการวัตถุมงคลหน้ามืดหาให้ไม่ได้ ไม่รู้ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อชาหายไปที่ไหนหมด

หายากแท้ ๆ

ถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้เรื่อยไป ไม่ช้าพระเครื่องหลวงพ่อชาจะต้องทวีความแพงขึ้นอีกเรื่อย ๆ

ดูไปที่เหรียญรุ่นแรก (ที่ระลึกงานฌาปนกิจแม่ชีพิมพ์ ช่วงโชติ) จะเห็นชัด เดี๋ยวนี้เหรียญทองแดงตกหลักครึ่งหมื่นแล้ว เหรียญเงินไม่ต้องพูดถึง และทุกวันนี้ทั้งเหรียญทองแดงและเหรียญเงินแทบจะสาบสูญแล้ว ไม่มีโอกาสได้เห็นง่าย ๆ ไม่รู้ว่าหายไปไหนหมด

จำพวกพระเนื้อผงปาเข้าไปสามสี่พัน หรือห้าหกพันเข้าไปแล้ว ต่อไปใครต้องการพระเครื่องของหลวงพ่อชา สิ่งแรกที่ต้องหาคือให้หาเงินมาก ๆ ไว้ก่อน

ไม่รู้ที่พูดนี้จะเป็นคำพยากรณ์หรือเปล่า ดู ๆ กันไปแล้วกัน

…………………………………….

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศักดิ์สิทธิ์ ฉบับที่ 250
วันที่ 1 มิถุนายน 2536

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน