มหาฤาษีรุ่น 8

หมายเป็นรุ่นสุดท้าย รุ่น 8 แห่งพระมหาฤาษีพรหมมุตตมะ เลข ๘ คือ อัฏฐะอรหันตา

แชร์ :
Read more