เหรียญธรรมกับพระแก้วมรกตหลวงปู่หล้า วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) มุกดาหาร

   ภาพจาก ;  http://uauction4.uamulet.com/  ปฏิปทาขององค์หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดภูจ้อก้อ ไม่เป็นไปในทางวัตถุมงคล ไม่รับนิมนต์ไปพิธีปลุกเสกพระเครื่อง ไม่อนุญาตให้ใครสร้างวัตถุมงคลในนามท่าน แต่ท่านก็มีเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกัน เช่นเดียวกับหลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง แม้ไม่ไยดีในเรื่องวัตถุมงคลเลย ก็ยังมีอยู่อย่างน้อย 2 รุ่น มี เหรียญพัดยศฯ เป็นต้น

แชร์ :
Read more