รายละเอียดการจัดสร้างแหวนนาคา ๑

สรุปเรื่องสร้างแหวนนาคา กรรมการจัดสร้าง..ในที่นี้จะขอเรียกว่าผู้สร้างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ผู้สร้างกำหนดจำนวนสร้างไว้ไม่ให้เกิน 255 วง ยอดจองจากสมาชิกเว็บอำพลกับเว็บสวนขลังรวมกัน 47 วง ยอดจองจากสมาชิกภายนอกเว็บ 158 วง รวมเป็น 205 วง ผู้สร้างตัดสินใจและตกลงใจกันจัดสร้างเพิ่มเติมอีก 50 วง เพื่อให้ครบจำนวน 255 วง

แชร์ :
Read more