เตรียมตัวตาย

ราวๆปี ๒๕๓๔ ได้กราบเรียนถามหลวงปู่เทสก์

“คนเราเมื่อเวลาจะตาย ควรทำจิตอย่างไร ?”

หลวงปู่ตอบว่า

” ไม่เคยทำ จะทำได้รึ ? “

 

คำถามเดียวกัน

ก่อนจะถามหลวงปู่เทสก์

ก็เป็นหลวงปู่สิม

“ให้ภาวนาพุทโธ.. จะได้ไม่กลัวตาย”

ต่อมาหลวงปู่คำพันก็ได้วิสัชนาในฐานะที่ผู้ถามยังเป็นเพียงปุถุชน

” คนเราเมื่อจะตาย เวทนามันมาก ถ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อน พุทโธก็ช่วยอะไรไม่ได้.. ขณะที่ยังแข็งแรงสุขภาพดี ให้หมั่นทำบุญทาน เพื่อจะเกิดคตินิมิตที่ดี ไปสู่ภพภูมิที่ดี ”

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน