สารคดีฉบับเต็มของผู้ทรงธรรมค้ำแผ่นดิน

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  คือหัวใจของชาติไทยเรา ให้พากันเทิดทูน อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย”
หลวงตาบัว วัดป่าบ้านตาด

สารคดีฉบับสมบูรณ์ของผู้ทรงธรรมค้ำแผ่นดิน

————————–

ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
“ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์…”

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
“พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น ..แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เอง”

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
“ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทย ทำงานปรารถนาความเป็นอะไร ทำงานกันจนไม่มีเวลาพักผ่อน”

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
“ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม เคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์”

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
“พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก ”

พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ)
“เขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก”

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
“มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้น ไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีดีอะไร”

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
“ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์”

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
“นี่รูปพระเจ้าแผนดิน เก็บดีๆ เอาไว้ในห้องพระ กราบไหว้บูชา พระพุทธเจ้านะนั่น”

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
“หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ไม่ได้”

หลวงพ่อชา สุภัทโท
“เป็นโยมต้องเป็นให้ได้เหมือนพระเจ้าอยู่หัว คือมีสติสัมปชัญญะทุกลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ทรงก้าวออกจากวัง”

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
“วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก”

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน