ของขลังศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเป็นสิ่งงมงาย?

_100_243

หลวงพ่อพุธตอบคำถาม_ของขลังศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเป็นสิ่งงมงาย?

ปุจฉา : เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล การพรมน้ำมนต์ การเป่าหัว การเจิม หรือการสักยันต์ สิริมงคลในศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มีความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

วิสัชนา : คำถามที่ถามมานี้ เป็นเรื่องของไสยศาสตร์
ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตรนี้ มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกัน.

ความจริงของไสยศาสตร์เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขา
แต่มันเป็นความจริงที่ไม่อยู่ในขั้นอมตะ

ความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคล หรือน้ำมนต์ หรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆ
สิ่งเหล่านี้ก็ขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ในชั่วระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมั่น
ถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่น สิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไร
ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้ มันเป็นบางครั้งบางคราวไม่แน่นอน

เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผู้ประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนิ่ง เป็นมงคลอันอมตะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าใครทำได้

มงคลเช่นน้ำมนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี้ เป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ในเมื่อผู้อื่นเขาไม่พอใจ ไม่ช่วย เราก็หมดท่า

เพราะฉนั้นทุกคนควรจะได้แสวงหาที่พึ่งกับตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ทีนี้การทำสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่ถามนี่ เช่นว่าการทำมงคลหรืออะไรที่ว่านี่ เป็นการผิดไหม เป็นการงมงายไหม

สิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่ สิ่งนั้นเป็นเรื่องมงายหมด

แม้แต่การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานวิปัสนากัมมัฏฐาน ถ้าปฏิบัติด้วยอุปาทาน ด้วยความยึดมั่นถือมั่น อยากเป็นผู้ดีวิเศษอะไรทำนองนี้ เป็นเรื่องของความงมงายหมด

เรื่องวัตถุมงคลต่างๆ การพรมน้ำมนต์ การเป่าหัว การอะไรๆเหล่านี้
มันเป็นการให้กำลังใจกัน ตามความนิยมของสังคม
แต่ถ้าผู้ถึงขั้นปรมัติแล้ว ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น..

 

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน