สงครามโลกครั้งที่ ๓ จะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง.. !?

เจ้าคุณนรฯพยากรณ์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓

ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับพยากรณ์นี้ว่าท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตมิได้พยากรณ์อย่างเป็นทางการหรือมีการจงใจเผยแพร่ออกมาจนเป็นที่รู้จักทั่วไป

พยากรณ์นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในขณะที่ท่านเจ้าคุณนรฯเดินลงมาจากพระอุโบสถ วัดเทพสิรินทร์ หลังจากทำวัตรสวดมนต์เย็นเสร็จในระหว่างประมาณปี ๒๕๑๐ -๒๕๑๑ โดยขณะที่เดินผ่านพระภิกษุนวกะ ๔-๕ รูป จับกลุ่มยืนคุยกันอยู่ริมกำแพงทางเดินออกมาจากพระอุโบสถ

ท่านเจ้าคุณนรฯหยุดกึก หันมากล่าวกับพระภิกษุนวกะกลุ่มนั้น พร้อมทั้งพยากรณ์ ๒ เรื่อง

เรื่องแรก.. ท่านกล่าวขึ้นเป็นเชิงปฏิสันถารว่า
“พวกเธอหนุ่มๆจบใหม่ๆรู้ไหมว่าสงครามโลกครั้งที่ ๓ จะเกิดที่ตะวันออกกลาง”

เรื่องที่ ๒ ..ท่านชี้ใส่พระนวกะรูปหนึ่ง
“ได้ข่าวว่าจะสึกหรือ..ท่านนี้ขอให้รีบๆสึกไปเถอะ”

แล้วก็ชี้ไปที่พระนวกะอีกรูปหนึ่ง
“ส่วนท่านนั้น .. อย่าสึกนะอยู่เป็นพระต่อไป..”

พระภิกษุนวกะกลุ่มนี้ยอมรับว่าไม่มีใครรู้จักตะวันออกกลางว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนในโลก ทุกคนแม้เป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบปริญญาตรีก็หามีผู้ใดรู้จักไม่ บางท่านจบมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ บางท่านจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น อ. ศุภกิจ กิตติโยธิน(เปี๊ยก) ซึ่ง อ.ศุภกิจ ก็เป็นกลุ่มเป็นก๊วนเดียวกับแพ็ท – ศิริสวัสดิ์ พันธุมสุต สามีของ สุวรรณี สุคนธา

เรื่องพยากรณ์นี้ อ.ศุภกิจ เป็นผู้เล่าให้ผม(อำพล เจน)ฟังด้วยปากของท่านเองเมื่อราวๆปี พศ. ๒๕๒๕ ในขณะที่ อ.ศุภกิจพำนักอยู่ที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๓ นนทบุรี ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่

 


01(488)

พยากรณ์แรกที่ท่านเจ้าคุณนรฯบอกว่า สงครามโลกครั้งที่ ๓ จะเกิดที่ตะวันออกกลาง นั้นยังไม่ปรากฏผล

ส่วนพยากรณ์เรื่องที่ ๒ ได้เกิดขึ้นจนเป็นผลไปแล้วตั้งแต่เวลาหลังจากนั้นไม่นาน

พระภิกษุนวะรูปแรกที่ท่านเจ้าคุณนรฯบอกว่าให้รีบๆสึกออกไป เมื่อสึกแล้วได้ไปเรียนวิชาแพทย์ต่อที่อเมริกา และได้เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ที่อเมริกาในเวลาต่อมา.

พระภิกษุนวกะรูปที่ ๒ ซึ่งท่านเจ้าคุณนรฯห้ามปรามไว้ไม่ให้สึกนั้น เมื่อสึกออกมาแล้ว เพียงไม่นานก็ประสพอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไป.

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน