ตายแล้วเกิด..จริงหรือ ?

หลวงพ่อพุธตอบคำถาม ตายแล้วเกิดใหม่ได้จริงหรือ ?

—–

ปุจฉาคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือ? วิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่ เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่า สวมชุดใหม่เท่านั้นหรือ ? หรืออย่างไร? โปรดอธิบาย.

วืสัชนา – คนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิด ก็ต้องกลับมาเกิดอีก

แต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้

วิญญาณเป็นของกลาง ถ้าตายไปแล้ววิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไร หรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ ถ้าบาปกรรมอันนั้นจะให้ผล ก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้น

ทีนี้ในเมื่อท่านถามถึงเหตุคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่ ?

อันนี้จริง

การตายของคนมีลักษณะ ๒ อย่าง

ถ้าคนธรรมดาตายไป ..ตายในขณะที่จิตกำลังวุ่นวายไม่มีสมาธิ ..พอตายไปแล้ว วิญญาณออกจากร่าง  เขาจะรู้สึกว่า  เขามีตัวติดไปด้วย  แล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั้นเป็นของเขา แม้ว่าจะเอาศพของไปเผาหรือไปฝังก็ตาม  เขาไม่รู้เลยว่าเอาอะไรฝังไปเผา  เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขา  เขาลืมหมดสิ้น  เพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้น เขามีกายใหม่ติดตัวเขาไปอยู่ .. อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดา

ทีนี้ถ้าหากคนตายในสมาธิ
คนตายในสมาธินี่.. ถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรติสุข ..พอตายปุ๊บลงไป ..ร่างเทวดา ..ความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดา

แต่ถ้าผู้นั้นติดอยู่ในฌาน ตายปุ๊บลงไปนี่ จะรู้สึกว่ามีแต่ดวงจิตอันเดียวเท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามีร่างกาย

อันนี้เกิดจากที่อาตมาเคยได้ลองๆตายดูมาหลายครั้งหลายหนแล้ว.. มันเป็นยังงั้น

ความที่จะมาเกิดใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคน

วิญญาณเป็นกลาง ตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ สุดแท้แต่กรรม

ทีนี้เมื่อมาพูดถึงกรรมแล้ว ใคร่ที่จะทำความเข้าใจว่า บุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากัน

บุญบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหน.. อยู่ตรงที่ส่วนดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสาร..แต่แตกต่างกันโดยการให้สุข …บุญให้ผลเป็นสุข บาปให้ผลเป็นทุกข์..แต่คุณค่าที่ทำให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาป ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีค่าเท่ากัน

เพราะฉนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อบรรลุพระอรหัตผลแล้ว ต้องสลัดทิ้งทั้งบุญและบาป

ถ้ายังเกาะบุญอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสาร
เกาะบาปอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสาร

ยังไม่พ้น

ต้องพ้นทั้งบุญและบาป

อันนี้มีหลักฐานในพระไตรปิฎก
กรุณาเปิดค้นดูเลย

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน