พระผงลื้อทงปิง วิหารเซียน

ลื้อทงปิง
เนื้อพิเศษ
 
รุ่นฉลองครบรอบ ๒๐ ปี
อเนกกุศลศาลา(วิหารเซียน)
ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 
——-

 
ลื้อทงปิงจัดสร้างขึ้น ๒ เนื้อ คือเนื้อธรรมดา(สีน้ำตาล)กับเนื้อพิเศษ(สีดำ) โดยดำเนินการจัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๕๑ จนแล้วเสร็จในปี พศ.๒๕๕๒
 
หลังจากนั้นจึงได้มีการนำออกมาบรรจุกล่องจำหน่ายในโอกาสที่อเนกกุศลศาลา(วิหารเซียน) มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พศ. ๒๕๕๗
 
ลื้อทงปิงเนื้อธรรมดาจัดสร้างประมาณ ๒,๐๐๐ องค์ นำออกจำหน่ายที่วิหารเซียน
 
ลื้อทงปิงเนื้อพิเศษจัดสร้างประมาณ ๓๐๐ องค์ แบ่งแจกในหมู่คณะผู้จัดสร้างด้วยกันไม่ได้นำออกจำหน่าย เนื้อหามวลสารของเนื้อพิเศษเป็นอันเดียวกันกับนาคาธิบดีศรีสุทโธ ( นาคารุ่น ๒ ) ทุกประการ ส่วนด้านหลังนั้นโรยไว้ด้วยทรายเสกของหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
 
 
—-
พิธีการสถาปนาความศักดิ์สิทธิลื้อทงปิงทั้ง ๒ เนื้อ จัดทำขึ้น ๒ วาระ
 
ครั้งที่หนึ่ง : อธิษฐานจิตปลุกเสกโดย หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป ที่ วัดป่าปทีปปุญญาราม จ.สกลนคร เมื่อปี ๒๕๕๒
 
ครั้งที่สอง : ประกอบพิธีตามวิถีจีนโดยการอัญเชิญองค์ลื้อทงปิงประทับทรงที่ สมาคมเต็กก่า จีจินเกาะ คลองสาน กทม เมื่อปี ๒๕๕๒
 
 
มีเนื้อพิเศษเพียงจำนวนหนึ่ง ไม่ถึงร้อยองค์ ที่ได้มีการปั๊มพ์ตรายางสีแดงไว้ด้านหน้า เพื่อให้เป็นความหมายถึงว่าได้มีการจัดพิธีอธิษฐานจิตเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ 11 กพ. 55 ที่สำนักห้วยไผ่ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณ ๗ รูป ดังนี้
 
๑/ หลวงปู่ทองสา ฐิตเปโม วัดป่าจิตตวิทยาราม บึงกาฬ
๒/หลวงปู่อ่อง ฐิตธัมโม วัดสิงหาญ บ.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๓/หลวงปู่พระมหาคำแดง ฐานะทัตโต เจ้าอาวาสวัดคำภีราวาส ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๔/หลวงปู่คล้าย อธิเตโช (ญาท่านคล้าย) วัดศรีสุมังคลาราม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๕/ญาท่านพระครูเกษม อตฺถกาโม วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๖/หลวงปู่เก่ง ธนวโร (หลวงปู่ไก่ชน) วัดกิตติราชเจริญศรี บ้านนาแก ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
๗/พระครูรอด ธมฺมทินฺโน วัดกุดคูณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สัดส่วนขององค์ลื้อทงปิงเท่ากันกับพระโมคคัลลาน์ของหลวงปู่ผ่าน )
 
แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน