รักแท้

เคยมีรัก มากกว่า สี่-ห้าครั้ง
ไม่เคยชัง เมื่อรักร้าง ห่างและหาย
ไม่เคยแค้น เคืองขุ่น จนวุ่นวาย
ไม่ให้ร้าย ไม่ผูกโกรธ ให้โทษกัน

ความไม่เที่ยง เลี่ยงไม่ได้ ไม่สงสัย
ต่างขอให้ ไมตรีคง ดำรงมั่น
ถึงวิโยค ไม่โศกเศร้า รู้เท่าทัน
เรื่องพลิกผัน นั้นเกิดทั่ว ทุกตัวคน

อยู่ห่างกัน สุดหล้า ฟ้าเหนือใต้
ยังรักได้ เต็มหัวใจ ไม่สับสน
มลทินกาม ความใคร่ ไม่เปื้อนปน
วันหนึ่งคน ทั้งหลาย จะเข้าใจ

จะประจักษ์ รักอมร อรพิสุทธิ์
จะวิมุติ หลุดพ้นพราก จากความใคร่
จะรู้จัก รักแท้ แน่แก่ใจ
ตราบสิ้นวัย สิ้นกาล นานนิรันดร์

อำพล เจน
๑๓กพ๕๘

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน