คำสอน

ท่านสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
แฝงเล่ห์ร้อยเล่มเกวียนเวียนเลี้ยวลด
สุดจะคดสุดจะเชี่ยวเชียวใจคน

มนุษย์มีที่รักอยู่สองสถาน
บิดรมารดารักมักเป็นผล
ยุรยาตรกราดกรายตัวทั่วสกล
สู้อดทนพึ่งตัวของตัวเรา

แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
ให้รอบคอบคิดอ่านวานอย่าเขลา
รู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเรา
รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดี

สุนทรภู่ครูกลอนเก่าสอนเรามา
ให้วิชาช่วยพ้นภัยได้ทุกที่
ฟังคำสอนวอนอย่าเถียงเลี่ยงบาลี
เป็นคนดีสืบต่อพ่อแม่เทอญ

อำพล เจน

Feb 6 2016, 10:24 AM
แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน