เขียนให้ถูก

เป็นกวี ควรมี ความรอบคอบ
ไม่รู้กรอบ ศัพท์ภาษา พาสับสน
เขียนผิดไป ความหมายเปลี่ยน ปวดเศียรคน
ต้องอดทน นึกเดา เอาใจความ

ไม่ใส่ใจ ไม่เห็นค่า ภาษาหลัก
ไม่รู้จัก ถูกผิด ไม่คิดถาม
เขียนส่งเดช เป็นเปรตผี อยู่ทุกยาม
ทำเหยียดหยาม บีฑา ภาษาตน

เขียนให้ถูก ปลูกจิตรัก รักษ์ภาษา
เพิ่มคุณค่า กวีไทย ให้มีผล
คือสานต่อ ข้ออรรถ ปรัชญาชน
เสริมสร้างตน สมวิชา ภาษาไทย

เลิกพยศ เลิกดื้อด้าน ดันทุรัง
น้อมใจฟัง ถูกผิด คิดสงสัย
คำถูกผิด ย่อมวิปริต ผิดเพี้ยนไป
เราคนไทย ใช้ศัพท์ไทย ให้ตรงกัน

อำพล เจน
๙กพ๕๘

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน