ครู

เราก็ศิษย์มีครู..หนึ่งบ้าง
จะเรือจ้างเรือแจวเรือเอี่ยมจุ๊น
วิชาครูย่อมชูช่วยอำนวยคุณ
เป็นบุญอันอนันต์ทุกลำเรือ

เปรียบครูเป็นอะไรก็เท่านั้น
ไม่สำคัญเท่ารสเค็มเต็มเม็ดเกลือ
วิชาครูสอนฝากมีมากเหลือ
ไม่เคยเจือจางจืดชืดสักวัน

ต่อเมื่อจำเป็นจะเข้าใจ
ครูสอนไว้อย่างไรจำได้มั่น
วิชาครูมีไว้ใช้ห้ำหั่น
ฟาดฟันอุปสรรคจนได้ชัย

เราก็ศิษย์มีครูผู้ศักดิ์สิทธิ์
อิทธิฤทธิประสิทธิ์เสกทุกสมัย
ไม่เคยหวั่นพรั่นพรึงซึ่งสิ่งใด
ครูสอนไว้ใยจะกลัวทั่วแผ่นดิน

เราก็ศิษย์มีครู..หนึ่งบ้าง
อยู่เคียงข้างทุกศึกอยู่ทุกถิ่น
วิชาครูเปรียบไปคล้ายทรัพย์สิน
ไม่เคยสิ้นไม่เคยจางจากใจตน

*******************************
อำพล เจน
๑๗ มค ๕๘

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน