ปรกน้ำโขง หลวงปู่พรหมา เขมจาโร หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก

ปรกน้ำโขงถูกสร้างขึ้นมาก่อนปรกร่มเย็น
ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน
คือราวๆปลายปี ๒๕๔๐

คุณ วิเชียร กนกวิลาศ สร้างปรกน้ำโขงถวายหลวงปู่พรหมา เขมจาโร

คุณพิชย จารุทัศนางกูร เห็นรูปแบบปรกน้ำโขงก็ชอบใจ
จึงขอบล้อคด้านหน้าไปทำปรกร่มเย็นถวายหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
โดยมีการแกะพิมพ์ด้านหลังให้แตกต่างกัน

ปรกน้ำโขงปลุกเสกโดยหลวงปู่พรหมา เขมจาโร กับ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

ปรกร่มเย็นปลุกเสกโดยหลวงปู่เปลี้ย คุณสัมปันโน กับ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

เมื่อปรกทั้งสองผ่านการบรรจุรัตนคุณแล้ว

ปรกร่มเย็นออกจำหน่ายจ่ายแจกก่อน
เกิดกระแสแรงในการบูชาสะสม
เป็นเหตุให้ปรกน้ำโขงสงบระงับ

ผู้สร้างตกลงใจจะเก็บไว้ก่อน
ไม่ออกจำหน่าย

ในที่สุดก็เก็บจนลืม

รายละเอียดการสร้าง-ปรกน้ำโขง

จำนวนที่สร้างและเนื้อโลหะ

เนื้อทองคำ – ๑๑ องค์
นาก – ๘ องค์
ตะกั่ว – ๕๖ องค์
เงิน – ๓๐๐ องค์
ทองเหลือง – ๓,๐๐๐ องค์
ทองแดง – ๓,๐๐๐ องค์
ขนาดบูชา ๒ นิ้ว ชุบทองK – ๓๒ องค์
หน้ากากทองคำ(บุทองคำ) – ๓๖ องค์
หน้ากากนาก(บุนาก) – ๖๖ องค์
หน้ากากเงิน – ๙๗๐ องค์

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน