ตรวจสอบรายชื่อและสถานะร่วมบุญจัดสร้างเหรียญหนุนดวงค้ำดวง

รายชื่อและสถานะผู้ร่วมบุญเหรียญหนุนดวง

การบันทึกข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาทักท้วงเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
—-

๑/ เฉลิมพันธุ์ ศรีศรชัย ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๒/ หมีพูห์ หมีพูห์
ร่วมบุญ 20 รับไว้บูชา 10

๓/ ดำ ท่าช้าง
10 คืน 5

๔/ Prasong Ar JX
สร้าง10 คืน5

๕/ สุดสะแนน แดนอีสาน ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๖/ บัวรวน ศรีเวียง
8 เหรียญ รับคืน 4

๗/ / Amnart Khongthai
จอง 40 รับคืน 20

๘/ Pongsapas Pongsuphannakul
8เหรียญรับคืน4

๙/ จิมมี่ คงเจริญ
ร่วมบุญ20 รับคืน10

๑๐/ Note Bunchai Bunkun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 ขอรับไว้บูชา 10

๑๑/ ตะวันออก ไม่แพ้ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20 รับคืน10

๑๒/ Arunrach Arunrach
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5

๑๓/ เสรีภาพ สัญจร ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๑๔/ เสก บุรีรัมย์
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๕/ Chaikajorn Kajorn ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม​บุญ​ 20​ รับคืน​ 10

๑๖/ ชาติชาย สมส่วน ………….. (โอนแล้ว)
20 รับ 10

๑๗/ ศักดิ์ชัย กุก่อง
20 รับคืน 10

๑๘/ Pumpatt Bbanj
10 รับคืน5

๑๙/ Suebwong Kalawong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 100 เหรียญ รับคืน 50 เหรียญ

๒๐/ Abhijen Jen Laocharoen ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๒๑/ Phuwamate Santipantana ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๒๒/ Suchin Thongprasert ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ1รับ5

๒๓/ Thongkhun Phutfoi
จอง10เหรียญรับคืน5

๒๔/ กำธร วงศ์วิศาลพร ………….. (โอนแล้ว)
10 รับคืน 5

๒๕/ พิพัฒน์ ชูพานิช ………….. (โอนแล้ว)
20เหรียญ รับคืน10เหรียญ

๒๖/ Jonathan Mar
40 รับคืน 20

๒๗/ Reangrit Sinitkul
จอง20 รับคืน10

๒๘/ Manach Nilklad
100 รับคืน 50

๒๙/ Patsin Udomariyawong ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๓๐/ Toon Witchtep ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญ รับคืน 2 เหรียญ

๓๑/ Pae Vikorn
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๓๒/ หมู ฉึกฉึก ………….. (โอนแล้ว)
เหรียญหนุนดวง10รับ5

๓๓/ เอ๋ Natha ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10

๓๔/ ชีวิต คือความสุข
ร่วมบุญ 20 เหรียญ/รับคืน 10 เหรียญ

๓๕/ Arthit Panithprasantsint ………….. (โอนแล้ว)
จอง10 รับคืน 5

๓๖/ Ben Surasak
10​ รับคืน​ 5

๓๗/ Nattaphol Tisakul ………….. (โอนแล้ว)
เหรียญหนุนดวง 10​ รับคืน​ 5

๓๘/ อนุเทพ อินทรชิต ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๓๙/ Mo Palungjit
100 รับคืน 50

๔๐/ ดนัย ธนชุณหกุล ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๔๑/ ไพรัช เจียรณาสาธิต
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๔๒/ สรภรต ทรัพย์เทวา
ร่วมบุญ4รับคืน2

๔๑/ บารมี องค์พ่อ
10เหรียญรับคืน5

๔๒/ Weerasak Nilmot ………….. (โอนแล้ว)
จอง 4 รับคืน 2

๔๓/ Pongson Pattanakittikhun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10รับคืน5

๔๔/ คิมเล้ง ลิ้ม ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10รับคืน5

๔๕/ Theera Suwansuppana ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๔๖/ สารินันท์ พระเครื่่่่อง
10 รับคืน 5

๔๗/ วงเดือน เย็นฉ่ำ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๔๘/ ชาญณรงค์ จันทกรณ์
4เหรียญรับคืน2

๔๙/ โตโต้ ฟาร์ม ………….. (โอนแล้ว)
4รับคืน2

๕๐/ กิตติเชษฐ์ หงส์มังกร ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๕๑/ Nattapol Neo Oncharoen …………โอนแล้ว
ร่วมสร้าง10เหรียญ​กลับเป็นที่ระฤึก​ 3เหรียญ

๕๒/ Pattarapong Sinlapakantang ………….. (โอนแล้ว)
4 เหรียญ รับคืน 2

๕๓/ Thong Thamrong ………….. (โอนแล้ว)
จอง20รับคืน10

๕๔/ Simon Ngampairojpibul ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน 5

๕๕/ จากภูผา ถึงทะเล ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับกลับ 10

๕๖/ Alek Kongkarat
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๕๗/ Supamit Luarsapsuk ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๕๘/ Aof Damrongsin ………….. (โอนแล้ว)
จอง 20 รับคืน 10

๕๙/ สมชาย เตชะเปรมปรีชา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 100 เหรียญ รับคืน 50

๖๐/ Narong Nithisombat ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม10คืน5

๖๑/ Aeknarong Suriyapob
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๖๒/ กิตติศักดิ์ ปู่ทา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๖๓/ Ssk Peng Bkk
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๖๔/ Athipprach Charoenthanpirom
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๖๕/ Add Phattharaphon ………….. (โอนแล้ว)
จอง 14 รับคืน7

๖๖/ Nutthapong Markarakul
20 รับ 10

๖๗/ Abhijati Uensethabandha ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 5

๖๘/ Trakun Leelawuttiprasert ………….. (โอนแล้ว)
จอง 6 รับ 3

๖๙/ Guythip Saraswatimonthon
240 องค์ รับคืน 120 องค์

๗๐/ Chotthanin Witchayametheekiat
จอง 10 รับคืน 5

๗๑/ Apirak Chulasinont ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับ10

๗๒/ ธ. ธรรมฤทธิ์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ คืน 5 เหรียญ

๗๓/ แต๊กครับ
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๗๔/ Patiphat Pk
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๗๕/ Surasak Kul ………….. (โอนแล้ว)
จอง 20 รับคืน 10

๗๖/ Perapart Mee Ramingvong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5 เหรียญ

๗๗/ Thawat Rikakorn ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน 5

๗๘/ เล็ก ครับ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๗๙/ Apichat Sombut
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๘๐/ Kanpong Chaikijwattanadee
ร่วมทำบุญ40เหรียญ รับคืน 20 เหรียญ

๘๑/ อสูร เทวะ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๘๒/ พุทธบุตร รักในหลวง ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 30 เหรียญ รับคืน 15

๘๓/ แมน จิรเมศร์
ร่วมบุญ​20​ รับคืน10​

๘๔/ ณัฐพล ฅนชอบหมอก
จอง20 รับคืน10

๘๕/ ออฟ มารบูรพา
ร่วมบุญ 6 เหรียญ รับคืน 3 เหรียญ

๘๖/ บรรณวัฒน์ พิชญานิธิวัฒน์
ร่วมบุญ10 รับคืน5

๘๗/ Suradech Nasinsoi
ร่วมบุญ 30 รับคืน 15

๘๘/ เพิก ภราดร เพิก ภราดร
ร่วมบุญ30เหรียญ​ รับคืน15เหรียญ

๘๙/ คำใบ หวังสวัสดิ์
จอง 20 เหรียญ รับคืน10

๙๐/ Worachai Jenjariyakosol
ร่วมบุญ 46 เหรียญ รับคืน 23 เหรียญ

๙๑/ Nikom Nitivorakunapan
ทำบุญ40 รับคืน20

๙๒/ Manat Poka-anon ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับกลับ 10

๙๓/ Sarut Ruj Sutburutsawong
ร่วมบุญ10 รับคืน 5

๙๔/ Somphot Wongdee
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๙๕/ Precha K Tang
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๙๖/ Ekkachai Thongtaksin
ร่วมบุญ4 เหรียญ รับคืน 2เหรียญ

๙๗/ Nueng Worasin X Plant ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๙๘/ สุวรรณ ทองน้อย ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10
ร่วม20 รับคืน10

๙๙/ Somchai Chottraku ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๐ / คงฤกษ์ สัจจญาณ
ร่วมบุญ10รับคืน5

๑๐๑/ Tong Arunothayanan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๒/ แช่ม ชานพระนคร
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๐๓/Sumo Baimon
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๐๔/ Toppy Tov
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๑๐๕/ Fuen Thammawong
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๖/ Bnad Nkasem ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม6คืน3

๑๐๗/ เป็ด อาบนำในคลอง
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๐๘/ สัญญา อาร์ม ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๙/ Moomin Papa
ร่วมบุญ 28 รับคืน 14

๑๑๐/ พรเจริญ เจียมบุญศรี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๑๑๑/ Theerasak Surin
20 รับคืน 10

๑๑๒/ Ting Lee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน5

๑๑๓/ Weerapong Boonyapun
ร่วมบุญ4 รับ 2

๑๑๔/ วิชัย ลิ้มสุขศรีกุล ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๑๕/ รณชัย เจริญพรประเสริฐ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับ 2

๑๑๖/ คุณพ่อ น้อง หยก รดา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10รับคืน5

๑๑๗/ Achirawit Phuyadao
ร่วมบุญ 30 เหรียญ รับคืน 15 เหรียญ

๑๑๘/ ใส่ใจ บูชา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ100 รับคืน 50

๑๑๙/ เอกลักษณ์ ยอดระบำ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4 รับ2

๑๒๐/ Tao Sompong
ร่วมสร้าง 20 รับกลับ 10

๑๒๑/ Perapon Sumrit ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๒๒/ กิตติศักดิ์ เลิศสุโภชวณิชย์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ30เหรียญ,รับคืน15

๑๒๓/ อ้วน แล้วไง
ร่วมบุญ 40 เหรียญ
รับคืน 20 เหรียญ

๑๒๔/ เคน พิชนิรันดร์ ………….. (โอนแล้ว)
ทำบุญ4 รับ2

๑๒๕/ Krit Krit
ร่วมทำบุญ 10เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๑๒๖/ สะมะ ชาย
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๒๗/ ณรงค์ นิตยาพจน์
ร่่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๒๗/ Attapol Dansrichanchai
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๒๘/ Muay O’pa Ty ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับ 2

๑๒๙/ Van Kan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๓๐/ Wanchai Eakoraphan
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๓๑/ Sak Kij
ร่วมบุญ10องค์รับคืน5องค์

๑๓๒/ ศมพง สิริประชัย ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๓๓/ Ton Light Side
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๓๔/ พล ศิริ กำพล ศรีแก้ว
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๑๓๕/ Wachira Jindanush
ทำบุญ4 องค์ รับคืน2

๑๓๖/ Kunach Sontipetch
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๓๗/ Pipitchai Lee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 20​ รับคืน​ 10​

๑๓๘/ Pipitchai Lee
ร่วมบุญ​ 20​ รับคืน​ 10​

๑๓๙/ นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๔๐/ Kittipong Lankhamphom
ร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๑๔๑/ Prapol Aengchuan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ30 รับคืน15

๑๔๒/ สาธินี สุโขชัยวานิช ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ ๒ รับคืน ๑

๑๔๓/ มะขวิด เดือนห้า ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 20​ รับคืน​ 10​

๑๔๔/ Rachan Wiengperm
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๔๕/ ปราโมทย์ แก้วดี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4 เหรียญรับคืน2

๑๔๖/ Tong Kittaphon ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๑๔๗/ Pirom Piromruen
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๔๘/ มหามงคล ชัย ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๔๙/ Yuthachai Sirichantradilok
ร่วมบุญ10 เหรียญ รับคืน5 เหรียญ

๑๕๐/ Ponlawut Sae-Thung
ร่วมบุญ 40 รับคืน 20

๑๕๑/ Teerat Chuenjai ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๕๒/ Power Moolinyo
ร่วมทำบุญ6เหรียญรับคืน3เหรียญ

๑๕๓/ Kingkaew Tengthong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญรับคืน 2 เหรียญ

๑๕๔/ คุณภาณุวัฒน์ สินเติมแก้วพิลา ………….. (โอนแล้ว)
4​ รับคืน​ 2​

๑๕๕/ Bob Ngamthip ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20 เหรียญ รับกลับ10 เหรียญ

๑๕๖/ Suramet Thongwattanapirom ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๕๗/ Pui Pakiti ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ
รับคืน5เหรียญ

๑๕๘/ Sudpob Ratnaratorn
ร่วมบุญ. 20. รับคืน. 10

๑๕๙/ ประวิทย์ สราญรมย์
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๖๐/ ดนัย ฟิตเนส
ร่วมบุญ 40 รับคืน 20

๑๖๑/ Varanyu Pom
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๖๒/ Thawi Bangson ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๖๓/ Nart Stangdang
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๑๖๔/ Prag Ahluwalia ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม 10 รับคืน 5

๑๖๕/ อิศรา สิริธรรมานุวงศ์
ร่วมบุญ8รับคืน4

๑๖๖/ Palakorn Pop Phadwang
10 รับคืน 5

๑๖๗/ Tong Phaithun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๖๘/ Tong Chairat ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๑๖๙/ Surin Sriworrarat
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๗๐/ Lam Pieb
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับกลับ 10 เหรียญ

๑๗๑/ Is Real Love
ร่วมบุญ 40 รับคืน20

๑๗๒/ ถิรวัฒน์ จันตา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 40 รับคืน 20

๑๗๓/ รักสยาม พิทักษ์องค์ราชัน
ร่วมบุญ 8 รับคืน 4

๑๗๔/ Kaitkamol Ubonna ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 เหรียญรับคืน 5 เหรียญ

๑๗๕/ ธีระ พุ่มพวง ………….. (โอนแล้ว)
4เหรียญ รับคืน2

๑๗๖/ ปูรณ์ปั้น พระดี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญรับคืน 5 เหรียญ

๑๗๗/ Wichai Pree
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๑๗๘/ หนึ่ง ตลิ่งชัน
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับกลับ 10 เหรียญ

๑๗๙/ ช่าง โต๊ด ………….. (โอนแล้ว)
8เหรียญ รับคืน 4เหรียญ

๑๘๐/ Ponggi Jung ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๑๘๑/ Bunjerd Mht ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10 เหรียญ

๑๘๒/ PJ Nakrap ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับ 10

๑๘๓/ ชูชก รับทรัพย์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญนำ 6 เหรียญ รับคืน 3

๑๘๔/ ขุนแผน สายหมอก ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ8เหรียญรับคืน4เหรียญ

๑๘๕/ Sitthiphon Chuen ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20เหรียญ รับคืน10เหรียญ

๑๘๖/ Pla Natchayamol ………….. (โอนแล้ว)
4เหรียญ รับคืน2

๑๘๗/ บารมีหลวงพ่อหนุน หนุนวาสนา
จอง 60 รับคืน 30

๑๘๘/ Thaveechai Thanapiphatsiri ………….. (โอนแล้ว)
จอง20รับคืน10

๑๘๙/ นัท กาลครั้งหนึ่ง
ร่วมบุญ40 รับคืน 20

๑๙๐/ Mann Ittirit ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วม​บุญ​20 รับคืน​10

๑๙๑/ เช็ค คนเลี้ยงแมว ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๙๒/ Exthai Khuhathong
ขอร่วม​บุญ​20 รับคืน​10

๑๙๓/ Jakapong Pinyochon
ขอร่วม​บุญ​ 20 รับคืน​10

๑๙๔/ Dan Ketkaew
ร่วมบุญ ๔ เหรียญรับคืน ๒ เหรียญ

๑๙๕/ คลื่น ใต้น้ำ
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๑๙๖/ นิรันดร์ เสนคำ
ร่วมบุญ6เหรียญ รับคืน3เหรียญ

๑๙๗/ Trechirat Siripatkij
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๑๙๘/ Chet Khanggran ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๑๙๙/ Somprasong Ngam
ร่วมบุญ 30 เหรียญ
รับคืน 15 เหรียญ

๒๐๐/ ศรเพชร อินทวงค์
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๐๑/ Naphatthalung Chanwud
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๒๐๒/ Meteekit Settajindajalern
ร่วมบุญ40เหรียญ รับคืน20เหรียญ

๒๐๓/ Nirun Po N’eung
ร่วมบุญ4เหรียญ รับคืน2เหรียญ

๒๐๔/ เอก สมัชชา
ร่วมบุญ 38 เหรียญ ขอรับคืน 19 เหรียญ

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน