โปรดตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อและสถานะร่วมบุญ

รายชื่อและสถานะผู้ร่วมบุญเหรียญหนุนดวง

การบันทึกข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาทักท้วงเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
—-

รายชื่อและสถานะผู้ร่วมบุญเหรียญหนุนดวง

๑/ เฉลิมพันธุ์ ศรีศรชัย ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๒/ หมีพูห์ หมีพูห์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับไว้บูชา 10

๓/ ดำ ท่าช้าง ………….. (โอนแล้ว)
10 คืน 5

๔/ Prasong Ar JX ………….. (โอนแล้ว)
สร้าง10 คืน5

๕/ สุดสะแนน แดนอีสาน ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๖/ บัวรวน ศรีเวียง ………….. (โอนแล้ว)
8 เหรียญ รับคืน 4

๗/ / Amnart Khongthai ………….. (โอนแล้ว)
จอง 40 รับคืน 20

๘/ Pongsapas Pongsuphannakul ………….. (โอนแล้ว)
8เหรียญรับคืน4

๙/ จิมมี่ คงเจริญ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20 รับคืน10

๑๐/ Note Bunchai Bunkun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 ขอรับไว้บูชา 10

๑๑/ ตะวันออก ไม่แพ้ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20 รับคืน10

๑๒/ Arunrach Arunrach ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5

๑๓/ เสรีภาพ สัญจร ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๑๔/ เสก บุรีรัมย์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๕/ Chaikajorn Kajorn ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม​บุญ​ 20​ รับคืน​ 10

๑๖/ ชาติชาย สมส่วน ………….. (โอนแล้ว)
20 รับ 10

๑๗/ ศักดิ์ชัย กุก่อง ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๑๘/ Pumpatt Bbanj ………….. (โอนแล้ว)
10 รับคืน5

๑๙/ Suebwong Kalawong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 100 เหรียญ รับคืน 50 เหรียญ

๒๐/ Abhijen Jen Laocharoen ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๒๑/ Phuwamate Santipantana ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๒๒/ Suchin Thongprasert ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ5รับ1

๒๓/ Thongkhun Phutfoi ……….. (รอโอน)
จอง10เหรียญรับคืน5

๒๔/ กำธร วงศ์วิศาลพร ………….. (โอนแล้ว)
10 รับคืน 5

๒๕/ พิพัฒน์ ชูพานิช ………….. (โอนแล้ว)
20เหรียญ รับคืน10เหรียญ

๒๖/ Jonathan Mar ………….. (รอโอน)
40 รับคืน 20

๒๗/ Reangrit Sinitkul ………….. (รอโอน)
จอง20 รับคืน10

๒๘/ Manach Nilklad ………….. (โอนแล้ว)
100 รับคืน 50

๒๙/ Patsin Udomariyawong ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๓๐/ Toon Witchtep ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญ รับคืน 2 เหรียญ

๓๑/ Pae Vikorn ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๓๒/ หมู ฉึกฉึก ………….. (โอนแล้ว)
เหรียญหนุนดวง10รับ5

๓๓/ เอ๋ Natha ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10

๓๔/ ชีวิต คือความสุข ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ/รับคืน 10 เหรียญ

๓๕/ Arthit Panithprasantsint ………….. (โอนแล้ว)
จอง10 รับคืน 5

๓๖/ Ben Surasak ………….. (โอนแล้ว)
10​ รับคืน​ 5

๓๗/ Nattaphol Tisakul ………….. (โอนแล้ว)
เหรียญหนุนดวง 10​ รับคืน​ 5

๓๘/ อนุเทพ อินทรชิต ………….. (โอนแล้ว)
10 เหรียญ รับคืน 5

๓๙/ Mo Palungjit ………….. (รอโอน)
100 รับคืน 50

๔๐/ ดนัย ธนชุณหกุล ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๔๑/ ไพรัช เจียรณาสาธิต ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๔๒/ สรภรต ทรัพย์เทวา ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ4รับคืน2

๔๑/ บารมี องค์พ่อ ………….. (โอนแล้ว)
10เหรียญรับคืน5

๔๒/ Weerasak Nilmot ………….. (โอนแล้ว)
จอง 4 รับคืน 2

๔๓/ Pongson Pattanakittikhun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10รับคืน5

๔๔/ คิมเล้ง ลิ้ม ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10รับคืน5

๔๕/ Theera Suwansuppana ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๔๖/ สารินันท์ พระเครื่่่่อง ………….. (โอนแล้ว)
10 รับคืน 5

๔๗/ วงเดือน เย็นฉ่ำ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๔๘/ ชาญณรงค์ จันทกรณ์ ………….. (โอนแล้ว)
4เหรียญรับคืน2

๔๙/ โตโต้ ฟาร์ม ………….. (โอนแล้ว)
4รับคืน2

๕๐/ กิตติเชษฐ์ หงส์มังกร ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๕๑/ Nattapol Neo Oncharoen …………โอนแล้ว
ร่วมสร้าง10เหรียญ​กลับเป็นที่ระฤึก​ 3เหรียญ

๕๒/ Pattarapong Sinlapakantang ………….. (โอนแล้ว)
4 เหรียญ รับคืน 2

๕๓/ Thong Thamrong ………….. (โอนแล้ว)
จอง20รับคืน10

๕๔/ Simon Ngampairojpibul ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน 5

๕๕/ จากภูผา ถึงทะเล ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับกลับ 10

๕๖/ Alek Kongkarat ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๕๗/ Supamit Luarsapsuk ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๕๘/ Aof Damrongsin ………….. (โอนแล้ว)
จอง 20 รับคืน 10

๕๙/ สมชาย เตชะเปรมปรีชา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 100 เหรียญ รับคืน 50

๖๐/ Narong Nithisombat ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม10คืน5

๖๑/ Aeknarong Suriyapob ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๖๒/ กิตติศักดิ์ ปู่ทา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๖๓/ Ssk Peng Bkk ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๖๔/ Athipprach Charoenthanpirom ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๖๕/ Add Phattharaphon ………….. (โอนแล้ว)
จอง 14 รับคืน7

๖๖/ Nutthapong Markarakul ………….. (โอนแล้ว)
20 รับ 10

๖๗/ Abhijati Uensethabandha ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 5

๖๘/ Trakun Leelawuttiprasert ………….. (โอนแล้ว)
จอง 6 รับ 3

๖๙/ Guythip Saraswatimonthon ………….. (รอโอน)
240 องค์ รับคืน 120 องค์

๗๐/ Chotthanin Witchayametheekiat ………….. (รอโอน)
จอง 10 รับคืน 5

๗๑/ Apirak Chulasinont ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับ10

๗๒/ ธ. ธรรมฤทธิ์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ คืน 5 เหรียญ

๗๓/ แต๊กครับ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๗๔/ Patiphat Pk ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 22 เหรียญ รับคืน 11 เหรียญ

๗๕/ Surasak Kul ………….. (โอนแล้ว)
จอง 20 รับคืน 10

๗๖/ Perapart Mee Ramingvong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5 เหรียญ

๗๗/ Thawat Rikakorn ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน 5

๗๘/ เล็ก ครับ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๗๙/ Apichat Sombut ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๘๐/ Kanpong Chaikijwattanadee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ40เหรียญ รับคืน 20 เหรียญ

๘๑/ อสูร เทวะ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๘๒/ พุทธบุตร รักในหลวง ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 30 เหรียญ รับคืน 15

๘๓/ แมน จิรเมศร์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​20​ รับคืน10​

๘๔/ ณัฐพล ฅนชอบหมอก ………….. (รอโอน)
จอง20 รับคืน10

๘๕/ ออฟ มารบูรพา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 เหรียญ รับคืน 3 เหรียญ

๘๖/ บรรณวัฒน์ พิชญานิธิวัฒน์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน5

๘๗/ Suradech Nasinsoi ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 30 รับคืน 15

๘๘/ เพิก ภราดร เพิก ภราดร ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ30เหรียญ​ รับคืน15เหรียญ

๘๙/ คำใบ หวังสวัสดิ์ ………….. (รอโอน)
จอง 20 เหรียญ รับคืน10

๙๐/ Worachai Jenjariyakosol ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 46 เหรียญ รับคืน 23 เหรียญ

๙๑/ Nikom Nitivorakunapan ………….. (โอนแล้ว)
ทำบุญ40 รับคืน20

๙๒/ Manat Poka-anon ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับกลับ 10

๙๓/ Sarut Ruj Sutburutsawong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน 5

๙๔/ Somphot Wongdee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๙๕/ Precha K Tang ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๙๖/ Ekkachai Thongtaksin ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4 เหรียญ รับคืน 2เหรียญ

๙๗/ Nueng Worasin X Plant ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๙๘/ สุวรรณ ทองน้อย ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10
ร่วม20 รับคืน10

๙๙/ Somchai Chottraku ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๐ / คงฤกษ์ สัจจญาณ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10รับคืน5

๑๐๑/ Tong Arunothayanan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๒/ แช่ม ชานพระนคร ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๐๓/Sumo Baimon ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๐๔/ Toppy Tov ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๑๐๕/ Fuen Thammawong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๖/ Bnad Nkasem ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม6คืน3

๑๐๗/ เป็ด อาบนำในคลอง ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๐๘/ สัญญา อาร์ม ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๐๙/ Moomin Papa ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 28 รับคืน 14

๑๑๐/ พรเจริญ เจียมบุญศรี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๑๑๑/ Theerasak Surin ………….. (โอนแล้ว)
20 รับคืน 10

๑๑๒/ Ting Lee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน5

๑๑๓/ Weerapong Boonyapun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4 รับ 2

๑๑๔/ วิชัย ลิ้มสุขศรีกุล ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๑๕/ รณชัย เจริญพรประเสริฐ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับ 2

๑๑๖/ คุณพ่อ น้อง หยก รดา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10รับคืน5

๑๑๗/ Achirawit Phuyadao ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 30 เหรียญ รับคืน 15 เหรียญ

๑๑๘/ ใส่ใจ บูชา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ100 รับคืน 50

๑๑๙/ เอกลักษณ์ ยอดระบำ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4 รับ2

๑๒๐/ Tao Sompong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมสร้าง 20 รับกลับ 10

๑๒๑/ Perapon Sumrit ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๒๒/ กิตติศักดิ์ เลิศสุโภชวณิชย์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ30เหรียญ,รับคืน15

๑๒๓/ อ้วน แล้วไง ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 40 เหรียญ
รับคืน 20 เหรียญ

๑๒๔/ เคน พิชนิรันดร์ ………….. (โอนแล้ว)
ทำบุญ4 รับ2

๑๒๕/ Krit Krit ………….. (รอโอน)
ร่วมทำบุญ 10เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๑๒๖/ สะมะ ชาย ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๒๗/ ณรงค์ นิตยาพจน์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๒๗/ Attapol Dansrichanchai ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๒๘/ Muay O’pa Ty ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับ 2

๑๒๙/ Van Kan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๓๐/ Wanchai Eakoraphan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๓๑/ Sak Kij ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10องค์รับคืน5องค์

๑๓๒/ ศมพง สิริประชัย ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๓๓/ Ton Light Side ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๓๔/ พล ศิริ กำพล ศรีแก้ว ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๑๓๕/ Wachira Jindanush ………….. (รอโอน)
ทำบุญ4 องค์ รับคืน2

๑๓๖/ Kunach Sontipetch ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๓๗/ Pipitchai Lee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 20​ รับคืน​ 10​

๑๓๙/ นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๔๐/ Kittipong Lankhamphom ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๑๔๑/ Prapol Aengchuan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ30 รับคืน15

๑๔๒/ สาธินี สุโขชัยวานิช ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ ๒ รับคืน ๑

๑๔๓/ มะขวิด เดือนห้า ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 20​ รับคืน​ 10​

๑๔๔/ Rachan Wiengperm ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๔๕/ ปราโมทย์ แก้วดี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4 เหรียญรับคืน2

๑๔๖/ Tong Kittaphon ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​ 10​ รับคืน​ 5​

๑๔๗/ Pirom Piromruen ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10

๑๔๘/ มหามงคล ชัย ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๔๙/ Yuthachai Sirichantradilok ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 เหรียญ รับคืน5 เหรียญ

๑๕๐/ Ponlawut Sae-Thung ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 40 รับคืน 20

๑๕๑/ Teerat Chuenjai ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๕๒/ Power Moolinyo ………….. (รอโอน)
ร่วมทำบุญ6เหรียญรับคืน3เหรียญ

๑๕๓/ Kingkaew Tengthong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญรับคืน 2 เหรียญ

๑๕๔/ คุณภาณุวัฒน์ สินเติมแก้วพิลา ………….. (โอนแล้ว)
4​ รับคืน​ 2​

๑๕๕/ Bob Ngamthip ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20 เหรียญ รับกลับ10 เหรียญ

๑๕๖/ Suramet Thongwattanapirom ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๕๗/ Pui Pakiti ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ
รับคืน5เหรียญ

๑๕๘/ Sudpob Ratnaratorn ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ. 20. รับคืน. 10

๑๕๙/ ประวิทย์ สราญรมย์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๖๐/ ดนัย ฟิตเนส ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 40 รับคืน 20

๑๖๑/ Varanyu Pom ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๑๖๒/ Thawi Bangson ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๖๓/ Nart Stangdang ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๑๖๔/ Prag Ahluwalia ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม 10 รับคืน 5

๑๖๕/ อิศรา สิริธรรมานุวงศ์ ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ8รับคืน4

๑๖๖/ Palakorn Pop Phadwang ………….. (รอโอน)
10 รับคืน 5

๑๖๗/ Tong Phaithun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๖๘/ Tong Chairat ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๑๖๙/ Surin Sriworrarat ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๑๗๐/ Lam Pieb ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับกลับ 10 เหรียญ

๑๗๑/ Is Real Love ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 40 รับคืน20

๑๗๒/ ถิรวัฒน์ จันตา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 40 รับคืน 20

๑๗๓/ รักสยาม พิทักษ์องค์ราชัน ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 รับคืน 4

๑๗๔/ Kaitkamol Ubonna ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 เหรียญรับคืน 5 เหรียญ

๑๗๕/ ธีระ พุ่มพวง ………….. (โอนแล้ว)
4เหรียญ รับคืน2

๑๗๖/ ปูรณ์ปั้น พระดี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญรับคืน 5 เหรียญ

๑๗๗/ Wichai Pree ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๑๗๘/ หนึ่ง ตลิ่งชัน ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับกลับ 10 เหรียญ

๑๗๙/ ช่าง โต๊ด ………….. (โอนแล้ว)
8เหรียญ รับคืน 4เหรียญ

๑๘๐/ Ponggi Jung ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๑๘๑/ Bunjerd Mht ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับคืน 10 เหรียญ

๑๘๒/ PJ Nakrap ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับ 10

๑๘๓/ ชูชก รับทรัพย์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญนำ 6 เหรียญ รับคืน 3

๑๘๔/ ขุนแผน สายหมอก ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ8เหรียญรับคืน4เหรียญ

๑๘๕/ Sitthiphon Chuen ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20เหรียญ รับคืน10เหรียญ

๑๘๖/ Pla Natchayamol ………….. (โอนแล้ว)
4เหรียญ รับคืน2

๑๘๗/ บารมีหลวงพ่อหนุน หนุนวาสนา ………….. (รอโอน)
จอง 60 รับคืน 30

๑๘๘/ Thaveechai Thanapiphatsiri ………….. (โอนแล้ว)
จอง20รับคืน10

๑๘๙/ นัท กาลครั้งหนึ่ง ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ40 รับคืน 20

๑๙๐/ Mann Ittirit ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วม​บุญ​20 รับคืน​10

๑๙๑/ เช็ค คนเลี้ยงแมว ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 รับคืน 3

๑๙๒/ Exthai Khuhathong ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วม​บุญ​20 รับคืน​10

๑๙๓/ Jakapong Pinyochon ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วม​บุญ​ 20 รับคืน​10

๑๙๔/ Dan Ketkaew ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ ๔ เหรียญรับคืน ๒ เหรียญ

๑๙๕/ คลื่น ใต้น้ำ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๑๙๖/ นิรันดร์ เสนคำ ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ6เหรียญ รับคืน3เหรียญ

๑๙๗/ Trechirat Siripatkij ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๑๙๘/ Chet Khanggran ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๑๙๙/ Somprasong Ngam ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 30 เหรียญ
รับคืน 15 เหรียญ

๒๐๐/ ศรเพชร อินทวงค์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๐๑/ Naphatthalung Chanwud ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๒๐๒/ Meteekit Settajindajalern ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ40เหรียญ รับคืน20เหรียญ

๒๐๓/ Nirun Po N’eung ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4เหรียญ รับคืน2เหรียญ

๒๐๔/ เอก สมัชชา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 38 เหรียญ ขอรับคืน 19 เหรียญ

๒๐๕/ Boontrong Suebpol ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๒๐๖/ Phol Phol ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๐๗/ นายภูบดินทร์ สวนพันธ์นอก ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๒๐๘/ ปุญญาพัศน์ กฤชอาคม ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5

๒๐๙/ K Tong Kam ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับ 5

๒๑๐/ Ken Thana ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญด้วย 10 องค์

๒๑๑/ Rojanah Thiansak ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ 20 เหรียญ ขอรับคืน 10 เหรียญ

๒๑๒/ Santi Dee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญ ขอรับคืน 2 เหรียญ

๒๑๓/ Chaiwat Kaewbunruang ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญ ขอรับคืน 2 เหรียญ

๒๑๔/ Paul Lee ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 เหรียญ รับคืน 3 เหรียญ

๒๑๕/ ชินพันธ์ เลี้ยงประยูร ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๒๑๖/ สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญรับคืน 10

๒๑๗/ Btuang Naw ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญ ขอรับคืน 2 เหรียญ

๒๑๘/ ชยุต วรภัทรภวัน ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 / ขอรับคืน 5

๒๑๙/ Rider Man ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 6 เหรียญรับคืน 3 เหรียญ

๒๒๐/ บารมี เซียน แปะโรงสี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​30เหรียญ​
รับ​คืน​15

๒๒๑/ First Withamon ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ20เหรียญ รับคืน10เหรียญ

๒๒๒/ หวาน เจี๊ยบ บบบ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ40เหรียญ รับคืน20เหรียญ

๒๒๓/ Stream Wave ………….. (รอโอน)
ขอร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน5

๒๒๔/ สุวัฒน์ ฉายาวุฒิพงศ์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5 เหรียญ

๒๒๕/ จตุพงษ์ ชำปฏิ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ4 รับคืน2เหรียญ

๒๒๖/ Khunying Ying ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ ๑๐๐ เหรียญ รับคืน ๕๐ เหรียญ

๒๒๗/ Ta-toi Thawilwang ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๒๒๘/ พระครูใบฎีกาบัวพรรณ วรญาโณ เบิกบาน ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ100เหรียญรับคืน 50เหรียญ

๒๒๙/ Ao Ao ………….. (โอนแล้ว)
จอง10เหรียญ รับคืน 5เหรียญ

๒๓๐/ อาจารย์ ธนาเศรษฐ์ อัฏฐพรเทวา ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ​10เหรียญ​รับคืน​5เหรียญ

๒๓๑/ Weerapat Krongyut ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ100เหรียญ รับคืน 50เหรียญ

๒๓๒/ Thanawat Lakphet ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ6เหรียญ น้อมบูชา3เหรียญ

๒๓๓/ เอกพล ธารีสาร ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 20 เหรียญ
ขอรับคืน10 เหรียญ

๒๓๔/ ApPle dA Da ………….. (โอนแล้ว)
จอง12 รับคืน6

๒๓๕/ Kasem Choong Watsing ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ40เหรียญรับคืน20เหรียญ

๒๓๖/ Moolek Jun ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ 6 เหรียญ รับกลับ 3 เหรียญ

๒๓๗/ ภูวนัย การค้า ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ6 รับคืน 3

๒๓๘/ เริง บุญยิ่ง ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ 10 องค์ รับกลับ 5 องค์

๒๓๙/ ไจแอนท์ ไจแอนท์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๒๔๐/ นายช่างชิษณุพงศ์ ผลญาโน ………….. (โอนแล้ว)
เหรียญหนุนดวง 20 องค์ รับคืน 10 องค์

๒๔๑/ เยาวราช พระเครื่อง ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20เหรียญ รับคืน 10เหรียญ

๒๔๒/ คน เอาถ่าน ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๒๔๓/ Moo Yanakitti ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๒๔๔/ Oudomxok Kito Srpk ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 40 เหรียญ รับคืน 20 เหรียญ

๒๔๕/ ลุงตี๋ ถิรพัฒนวงศ์ ………….. (โอนแล้ว)
จอง10 รับคืน5

๒๔๖/ บุญส่ง บางพลี ………….. (รอโอน)
ขอร่วมด้วย20เหรียญ รับคืน10เหรียญ

๒๔๗/ Witchaya Nilchan ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 เหรียญ ขอรับคืน 1 เหรียญ

๒๔๗/ เคารพ นิติเสถียร ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญด้วยครับ 4 รับ 2

๒๔๘/ Anthony Pop ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 50 เหรียญรับคืน 25 เหรียญ

๒๔๙/ Galuda Koko ………….. (โอนแล้ว)
เหรียญหนุนดวง 20 องค์ รับคืน 10 องค์

๒๕๐/ Werapan Goh ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ 30 เหรียญ รับคืน 15 เหรียญ

๒๕๑/ นพ. ประวิทย์ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญสร้างเหรียญหนุนดวงค้ำดวง 20 เหรียญ ขอรับ 10 เหรียญ

๒๕๒/ Pirawat Sakunasinha ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 8 รับคืน 4

๒๕๓/ Surayut Fuangfupong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมด้วย 10 เหรียญ รับกลับ 5 เหรียญ

๒๕๔/ ดิเอก เทคโนคอม ณรงค์ชัย บุญเหลือ ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ4 รับคืน2

๒๕๕/ Davone Thongsombath ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุนนำ​6 เหรียญ.รับคืน3เหรืยญ

๒๕๖/ Krit Piyarattanapiphat ………….. (รอโอน)
ร่วมบุญ20เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๕๗/ วิชัย โพธิ์นทีไท ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 60 เหรียญ รับคืน 30 เหรียญ

๒๕๘/ Poom Kaewtrakulpong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 รับ 10

๒๕๙/ Pawat Tangvuthipong ………….. (รอโอน)
20 องค์ รับคืน 10 องค์

๒๖๐/ Nattanon Bhanyaphokin ………….. (โอนแล้ว)
10 รับคืน 5

๒๖๑/ Sombat Meaungcom ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ. 8 รับคืน 4

๒๖๒/ ความเป็นคน สอนให้คนก้าวต่อไป ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญด้วยครับ 20องค์ รับคืน 10องค์

๒๖๓/ สายชล แสงเฟือง ………….. (โอนแล้ว)
10 รับคืน 5

๒๖๔/ พ. ศุภกิจ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญเหรียญหนุนดวงค้ำดวง รับ 2 คืน 2

๒๖๕/ อวยชัย เกลี้ยงกลม ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๖๖/ พรนาคา ดวงเศรษฐี ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ 20 เหรียญ ขอรับคืน 10 เหรียญ

๒๖๗/ พี เค ภาคิน ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๒๖๘/ Mullika Ditlak ………….. (รอโอน)
ทำบุญ 10 รับคืน 5

๒๖๙/ Khunchit Sansri ………….. (โอนแล้ว)
ร่วม 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๗๐/ Thiti Preamwongsiri ………….. (โอนแล้ว)
ทำบุญ 20รับคืน 10

๒๗๑/ ชาย พฤกษ์คุ้มวงศ์ ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญด้วย 20 องค์ รับคืน 10 องค์

๒๗๒/ ธัญญชล วาสนาดำรงค์i ………….. (โอนแล้ว)
10เหรียญ รับคืน5

๒๗๓/ Sawat Bks ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ20องค์ร้บคืน10องค์

๒๗๔/ Nakhon Sriphinit Sri ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ50 รับคืน25 เหรียญ

๒๗๕/ บอมบ์ อภิรัฐ สายจันมา …………. (รอโอน)
ร่วม3 รับกลับ 3

๒๗๖/Coffeemax Chai ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 58 เหรียญ รับคืน 29 เหรียญ

๒๗๗/ Treekondee Ektrakoonkasem ………….. (โอนแล้ว)
20เหรียญรับคืน10เหรียญ

๒๗๘/ บัวหลวง บัวแก้ว ………… โอนแล้ว
ทำบุญ 100 เหรียญ รับคืน 50 เหรียญ

๒๗๙/ Siri Suriyarangsri ………… โอนแล้ว
ขอร่วมบุญ 20 เหรียญ รับกลับ 10 เหรียญ

๒๘๐/ Taro Jang ………… โอนแล้ว
ร่วมทำบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๘๑/ Yun Panupon ………… โอนแล้ว
ทำบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๘๒/ Jkrob Rob ………… โอนแล้ว
ร่วมบุญ 20 เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

๒๘๓/ Sittiphon Kanokratmanee ………… โอนแล้ว
ขอร่วมบุญด้วย 20 องค์ รับคืน 10 องค์

๒๘๔/ ธรรม จิต ………… โอนแล้ว
ขอร่วมทำบุญ 8 เหรียญ รับคืน 4 เหรียญ

๒๘๕/ Win Wbss ………… โอนแล้ว
ร่วมบุญ 24 องค์ รับคืน 12 องค์

๒๘๖/ Siripreeya Sonjai ………….. (โอนแล้ว)
จองเหรียญหนุนดวงค้ำดวง 42 เหรียญ รับคืน ๒๑ เหรียญ

๒๘๗/ วุฒิ หนมเปี๊ยะ งาดำไข่เค็ม ………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 10 เหรียญ รับคืน 5 เหรียญ

๒๘๘/ T’nook Thana …………. (รอโอน)
ร่วม 6 รับคืน 3

๒๘๙/ Pann Tokto ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๒๙๐/ Bo Yothin Changlek ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญ60เหรียญ รับคืน30เหรียญ

๒๙๑/ Nar Sainam ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 คืน 5

๒๙๒/ เพชร จิตรมิตร ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5

๒๙๓/ Pongsetap Suputpong ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 คืน 5

๒๙๔/ ศูนยตา กุญแจภาวนาใจ ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 10 รับคืน 5 เหรียญ

๒๙๕/ ชัชชัย อินอิ่ม ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ10 รับคืน5

๒๙๖/ G-w OneOne ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมทำบุญด้วย 48 องค์ รับคืน 24 องค์

๒๙๗/ Soonthorn Anekpho …………. (รอโอน)
ร่วมด้วย 100 องค์ รับคืน50 องค์

๒๙๘/ Nawapan Yernsoongnern………….. (โอนแล้ว)
ขอร่วมบุญ 4 รับคืน 2

๒๙๙/ Ekachai Supakitanankun ………….. (โอนแล้ว)
ร่วมบุญ 12 องค์ รับคืน 6 องค์

๓๐๐/ Phisaen Sunnai ………… โอนแล้ว
ขอร่วมบุญ 20 องค์ รับคืน 10 องค์

๓๐๑/ Dibb Sang ………… โอนแล้ว
ร่วมบุญ 200 องค์ รับคืน 100 องค์

๓๐๒/ นะโม ตามรอยโพธิญาณ ………… โอนแล้ว
ร่วมบุญ 10 คืน 5

๓๐๓/ วิจิตร ดาวเรือง………… โอนแล้ว
ร่วมทำบุญ 20 คืน 10

๓๐๔/ พงษ์พันธ์ ปลื้มอิ่ม ………… โอนแล้ว
ร่วม​บุญ​ 12​ องค์คืน​ 6​ องค์

๓๐๕/ Somchob Kittipong………… โอนแล้ว
ขอร่วมทำบุญด้วยนะครับ 10 องค์ คืน 5 องค์

๓๐๖/ คม เลี่ยมพระพลาสติกกันน้ำ ………… โอนแล้ว
ร่วมบุญ2เหรียญครับรับคืน1

๓๐๗/ จินตนาการ ศาม ………… โอนแล้ว
ขอร่วมสร้าง10เหรียญ รับคืน5เหรียญ

๓๐๘/ ธัชกร ขาว ………… โอนแล้ว
30 เหรียญ รับคืน 15 เหรียญ

๓๐๙/ T’aime T’aime ………… โอนแล้ว
14 องค์ รับคืน 7 องค์

๓๑๐/ สิริพันธุ์ ใจเพ็ชร์ ………… โอนแล้ว
ขอร่วมบุญ 20 เหรียญ รับกลับ 10 เหรียญ

๓๑๑/ แชมป์ ลูกแม่ช้วน ………… โอนแล้ว
ขออนุญาติครับขอร่วมบุญ20รับคืน10

๓๑๒/ Tamany Nisaratmaneekron ………… โอนแล้ว
20เหรียญ รับคืน 10 เหรียญ

———————————-
ยอดร่วมบุญ หลังจากนับผิดนับถูกหลงหน้าลืมหลังอยู่ ๒-๓ รอบ

ได้ตัวเลขไม่ตรงกันสักรอบ

สรุปงานบุญนี้มีตัวเลขเผื่อเหลือเผื่อขาดรวมแล้วประมาณ 6,485 เหรียญ

(สมาชิก ๓๑๑ ท่าน = 5,985 เหรียญ + อำพล เจน ร่วมด้วย 500 เหรียญ )

 

 

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน