รูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่หา สุภโร รุ่นฉลองอายุ ๙๑ พรรษา

รูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่หา สุภโร

รุ่นฉลองอายุ ๙๑ พรรษา
๒ กค.๒๕๕๙

—-

คณะศิษย์กรุงเทพฯ โดยคุณขจรศักดิ์ สุจิกุลกับเพื่อน
ร่วมกันจัดสร้างเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ
เนื่องในวารวันเกิดหลวงปู่เวียนมาถึงอีกครั้ง

รูปลักษณ์ :

เป็นรูปเหมือนขนาดเล็กประมาณข้อนิ้วก้อย

จากฐานถึงศรีษะวัดได้ ๑.๘ ซม.

ฐานกว้าง ๑.๓ ซม.

จำนวนสร้างแต่ละเนื้อ :

๑/เนื้อทองคำ ๓๔ องค์ (คณะอาจารย์ขจรศักดิ์ ๓๑ องค์ / สารวัตรเทวินทร์ ๒ องค์ / อำพล ๑ องค์)

๒/เนื้อเงิน ๕๖ องค์ ( อาจารย์ขจรศักดิ์ ๒๔องค์ / อำพล ๒๔องค์ / อ.เวทย์และคณะ ๘ องค์ )

๓/ เนื้อนาก ๒ องค์ ( อาจารย์ขจรศักดิ์ ๑ องค์ / อำพล ๑ องค์ )

๔/ เนื้อสัตตะโลหะ ๖๗ องค์ (อาจารย์ขจรศักดิ์ ๓๐องค์ / อำพล ๓๐ องค์ / อ.เวทย์และคณะ ๗ องค์)

รายการที่ ๑ – ๔ คณะผู้สร้างเอากลับคืนทั้งหมด

๕/ เนื้อพิเศษแบบไม่ขัดผิว ๔๑๔ องค์
– ถวายหลวงปู่ ๑๐๐ องค์
– นำกลับคืนมา ๓๑๔ องค์ (แบ่งให้อาจารย์ขจรศักดิ์ ๑๐๐องค์ / อำพล ๒๐๐ องค์ / อ.เวทย์กับคณะและบุคคลทั่วไป ๑๔ องค์ )

๖/ เนื้อพิเศษแบบขัดผิว ๖๑๖ องค์
– ถวายหลวงปู่ ๑๐๐ องค์
– นำกลับคืนมา ๕๑๖ องค์ ( แบ่งให้อาจารย์ขจรศักดิ์ ๓๐๐ องค์ / อำพล ๒๐๐ องค์ / อ.เวทย์กับคณะและบุคคลทั่วไป ๑๖ องค์ )

๗/ เนื้อโลหะผสม ๕,๔๓๕ องค์ (คณะอาจารย์ขจรศักดิ์ ๕,๐๐๐ องค์ / อำพล ๔๓๕ องค์ )
– ถวายหลวงปู่ ๒,๕๐๐ องค์
– นำกลับคืนมา ๒,๙๓๕ องค์ ( คณะอาจารย์ขจรศักดิ์ ๒,๕๐๐ องค์ / อำพล ๓๐๐ องค์ / คุณนาง หลานสาวหลวงปู่ ๘๕ องค์ / อ.เวทย์กับคณะและบุคคลทั่วไป ๕๐ องค์ )

วัตถุมงคลที่ได้เข้าร่วมพิธี :

๘/ พระอุปคุตเนื้อเงิน พิมพ์ของ อ.นก เริงลม สร้างถวายวัดดอนสวรรค์ เป็นของมีตำหนิ โรงหล่อคัดออกจะยุบทิ้ง นึกเสียดาย จึงขอ อ.นก ไว้ แล้วนำเข้าพิธีเดียวกันนี้ด้วย ๒ องค์

๙/ เหรียญหล่อรูปเหมือนคุณยายชีนวล แสงทอง ของสภาบุญจัดสร้าง ทุกเนื้อทุกองค์

 

การอธิษฐานจิตปลุกเสก : หลวงปู่หา สุภโร เมตตาประกอบพิธีในเวลากลางคืนครั้งหนึ่ง และในเวลาใกล้รุ่งอีกครั้งหนึ่ง ณ วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว)

หมายเหตุ : คณะเจ้าภาพผู้สร้างรูปหล่อหลวงปู่หารุ่นนี้ไม่มีนโยบายจำหน่าย เจตนาสร้างขึ้นเพื่อถวายหลวงปู่และนำส่วนหนึ่งกลับมาเพื่อแบ่งแจกจ่ายแก่ญาติมิตรบริวารบริษัทเป็นส่วนตัว

 

 

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน