เหรียญหนุนดวงค้ำดวง

โครงการสภาบุญ
๒๕๖๔
—–

เหรียญหนุนดวงค้ำดวง

หลวงปู่ขุน อนุตตโร
วัดใหม่ทองสว่าง(ก่อใน)

สมาชิกสภาบุญได้ร่วมกันลงขันจัดสร้าง “เหรียญหนุนดวงค้ำดวง” ภายใต้กติกาสภาบุญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจในวันนี้

อันว่าศาสตร์วิชา“หนุนดวงค้ำดวง”นั้น หลวงปู่ขุน อนุตตโร ได้รับการถ่ายทอดจาก พระครูวิรุฬสุตการ ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ทองสว่าง สืบต่อจากพระครูวิรุฬสุตการซึ่งได้ย้ายไปครองวัดวารินทราราม

พระครูวิรุฬสุตการ(หลวงปู่ ลุน)นอกจากจะเป็นพระกรรมวาจารย์ของ”หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง”แล้ว ท่านยังเป็นศิษย์ผู้น้องของพระครูวิโรน์รัตโนบล (หลวงปู่รอด นันตโร) วัดทุ่งศรีเมือง อีกด้วย

ว่ากันว่าสายวิชาหนุนดวงค้ำดวงนี้ ถ่ายทอดออกมาทางฟากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง จากสำนักพระอาจารย์ใหญ่สำเร็จลุน แห่งจำปาสัก ซึ่งในสมัยนั้นจำปาสักยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ก่อนถูกฝรั่งเศสแบ่งแยกออกไปจนทุกวันนี้

 

—–

เกี่ยวกับหลวงปู่ขุน : ปัจจุบันหลวงปู่ชราภาพมากแล้ว มีอายุได้ ๙๓ ปี ๗๓ พรรษา ถือกำเนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๓ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเจียง ปีมะแม) เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๕ คน ที่บ้านดอนโด่ ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ตระกูลญาติมีฐานะทางครอบครัวดี ปู่ย่าตายายมีที่ไร่ที่นามากมาย

ตอนที่ยังเด็กชอบติดตตามคุณยายไปวัด จนได้รับความเมตตาเป็นพิเศษจาก”ญาท่านจอม”อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนมูลกระจาย พระเถระจอมอาคมแห่งบ้านจิกเทิง

เมื่อเรียนจบประถม ๔ (ปี ๒๔๙๐) ขณะอายุ ๑๗ ปี ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร โดยมี”สำเร็จแก้ว” อาจารย์ของญาท่านสวน ฉันทโร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังจากบวชแล้วก็ได้อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับ ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยง

ต่อมาพระครูวิรุฬสุตการ(หลวงปู่ ลุน)ได้ขอตัวท่านมาอยู่ด้วยที่วัดใหม่ทองสว่าง จนกระทั่งอายุอายุครบบวช ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๔๙๓) ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่ วัดใหม่ทองสว่าง และพำนักอยู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนกับพระครูวิรุฬสุตการ จนกระทั่งพระครูวิรุฬสุตการย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดวารินทรารามในปี ๒๕๐๕ หลวงปู่ขุนจึงได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่ทองว่างสืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เป็นเวลา ๕๙ ปีเต็ม

****

รูปลักษณ์เหรียญหนุนดวงค้ำดวง :  ด้านหน้าทำเป็นรูป ๑๒ นักษัตร มีพระคาถาซึ่งหลวงปู่ให้ไว้ ล้อมรอบที่ขอบเหรียญ / ด้านหลังลงพระคาถาเลียนแบบตามลักษณะลายมือของหลวงปู่ โดยจะมีการอุดมวลสารประเภทผงไว้ตรงกลางเหรียญ

องค์อธิษฐานจิตปลุกเสก : พระครูอุดมธรรมกิจ ( หลวงปู่ขุน อนุตตโร ) อธิษฐานจิตปลุกเสกตามอัธยาศัยระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๒๕ มีค ๖๕ เหรียญเดินทางไปถึงมือหลวงปู่ : https://www.facebook.com/ampol.jane/posts/5234081703310620
๒๗ มีค ๖๕ รับเหรียญกลับคืน  : https://www.facebook.com/ampol.jane/posts/5239165306135593

(บรรยายภาพ : เหรียญหนุนดวงค้ำดวงเนื้อชนวน)

(บรรยายภาพ : เหรียญหนุนดวงค้ำดวงเนื้อปลอกลูกปืนผสมชนวน)

การจัดสร้าง :

๑/ เนื้อชนวนบริสุทธิ์ (เกิดขึ้นจากการหลอมรวมชนวนมวลสารที่เป็นฝ่ายโลหะสารพัดชนิด โดยไม่มีโลหะที่ไม่ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกผสม) จำนวนสร้าง ๑๑๒ เหรียญ  จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้บริจาคชนวนมวลสารเป็นที่ระลึก

๒/ เนื้อปลอกลูกปืนผสมชนวน (อัตราส่วนผสมโดยประมาณ ปลอกลูกปืน ๙ ส่วน ชนวนมวลสาร ๑ ส่วน) จำนวนสร้าง ๖,๓๖๐ เหรียญ (ถวายหลวงปู่ไว้แจกจ่ายตามอัธยาศัย จำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ)

ด้านหลังทั้ง ๒ เนื้อ ขุดเป็นหลุมสำหรับอุดมวลสารผงที่เป็นอย่างเดียวกัน

เว้นแต่เนื้อชนวนได้เพิ่ม “เพชรน้ำค้าง” ฝังไว้ตรงกลางผงด้วย

เพชรน้ำค้าง หรือ เขี้ยวหนุมาน หรือ แก้วโป่งข่าม ซึ่งก็คือแร่ธาตุชนิดเดียวกันที่มีชื่อเรียกว่า ซิลิกา(silica/SiO2) หรือรู้จักกันดีในชื่อ ควอตซ์(Quartz) ที่ได้มีการนำเอามาขัดเกลา ลบเหลี่ยม จนเกิดเป็นหินกรวดใสเม็ดกลมขนาดเล็กจำนวนมาก

เพชรน้ำค้างชุดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกมาก่อนแล้วโดยครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายไทย ลาว และ พม่า ดังต่อไปนี้

๑/ หลวงปู่บุญยัง ปัญญาวโร วัดหนองโค รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เสก ๒ วาระ
๒/ หลวงปู่สนม อติธัมโม วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เสก ๒ วาระ
๓/ หลวงปู่บุญตา ถาวโร วัดป่าสิริจันโท เสก ๑ วาระ
๔/ หลวงปู่หา สุภโร วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) เสก ๓ วาระ
๕/ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์ ๓ วาระ
๖/ หลวงปู่สนั่น จิณฺณธมฺโม วัดอโศการาม สมุทรปราการ เสก ๑ วาระ
๗/ หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดอโศการาม สมุทรปราการ เสก ๑ วาระ
๘/ อ.ปู่ซาสุด โซทิกาน ดอนสำโฮง จำปาสัก สปป.ลาว เสก ๒ วาระ
๙/ พระอาจารย์สะหว่าง สุทัมโม วัดโพสรีสะหว่างรัดตะนาราม (วัดหลัก33) สปป.ลาว เสก ๒ วาระ
๑๐/ พิธีจันทร์เพ็ญ หลวงปู่ทอง สุวิชาโน วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร เสก ๑ วาระ

****

รายละเอียดชนวนมวลสารทั้งฝ่ายโลหะและผงโดยสังเขปทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว

1/ สจ.นพจอม งามมีศรี
๑/ ตะกรุดหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
๒/ตะกรุดหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
๓/ชนวนหล่อรูปเหมิอนหลวงปู่หมุน ปี ๒๕๔๓
๔/ตะกรุดหลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน
๕/พระผงดวง หลวงปู่บุดดา วัดป่าใต้พัฒนาราม+พระสมเด็จนายเผ่า
๖/ผงพระกำแพงเพชร + สุโขทัย
๗/ผงดวงหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
๘/ข้าวสารหิน
๙/ ผงจินดามณี วัดกลางบางแก้ว
๑๐/ผงพระสมเด็จวัดระฆัง+บางขุนพรหม+วัดเกษไชโย
๑๑/พระธาตุ ไม่ทราบที่ (พระให้มา)

2/Oudomxok Kito Srpk (ชนวนมวลสารทั้งหมดนี้เป็นอย่างเดียวกันกับที่จัดสร้างพระชัยองค์แสน (ພຣະໄຊອົງແສນ)เมื่อต้นปีนี้)
๑. ກ້ານຊະນວນຫຼໍ່ຕະກຣຸດດວງແກ້ວສາຣະພັດນຶກ ຣຸ່ນ໑ ອຈ ຊາສຸດ ດອນສຳໂຮງ https://www.facebook.com/100002575683609/posts/3196741527088339/?d=n
๒. ກ້ານຊະນວນພຣະກຣິ່ງ ຈັກກະພັດ ວັດທຸ່ງໂປງ https://www.facebook.com/groups/239478482894328/permalink/1755596701282491/
๓. ກ້ານຊະນວນແຫວນພະຍານາກ ຫລວງປູ່ແສງ https://www.facebook.com/groups/938981642780598/permalink/2757613814250696/
๔. ກ້ານຊະນວນພຣະເສດຖີນະວະໂກດ ຫຼວງປູ່ຄຳບຸ ຈ.ອຸບົນ
๕.ກ້ານຊະນວນພຣະກຣິ່ງຂວານຟ້າ ຫຼວງປູ່ທອງພູນ ຈ.ບຶງການ
๖. ກ້ານຊະນວນພຣະສີວະລີມະຫາລາບ ຫຼວງປູ່ຫາ ສຸພະໂຣ ຫຼວງປູ່ປຼ່ຽນ ປັນຍາປະທີໂປ ອະທິຖານຈິດ
๗. ກ້ານຊະນວນເນື້ອນະວະໂລຫະ ພຣະກຣິ່ງສົມເດັດພຣະພົນນະຣັດ ພິທີມະຫາຈັກກະພັດ 2546
๘. ກ້ານຊະນວນນະວະໂລຫະພຣະຍອດທຸງພຸດທະຄຸນຄຸ້ມເກົ້າ ສຳນັກກຸນແຈໄສຍະສາດ ເຂົ້າອໍ້
๙. ກ້ານຊະນວນລວມທີ່ໃຊ້ສ້າງພຣະທຸກຣຸ່ນຂອງອາຈານ ສຸທັນ ສູນທອນເສວີ (ສຸດຍອດຜູ້ທີ່ສ້າງງານຂລັງຂອງເມືອງໄທ)
๑๐. ລວມຊະນວນນະວະໂລຫະສາຍຫຼວງປູ່ພິສດູ ທັມມະຈາຣີ
๑๑. ຊະນວນຂວານຟ້າມະຫາສິດທິໂຊກ ຫຼວງປູ່ ປະສິດ ປຸນຍະກາໂມ
๑๒. ຊະນວນໃບມີດມະຫາປາບໂລກ ສາຍອາຈານ ເທບ ສາຣິກາບຸດ
๑๓. ຊະນວນທອງແຫວນຂວານຟ້າ ສາຍມູນເດີມ ວຽງຈັນ
๑๔. ພຣະປິດຕາຂວານຟ້າ
๑๕. ພຣະກຣິ່ງປະທຸມ ອຈ ເປື່ອງ ຫຼວງປູ່ ທັມມະລັງສີ ເສກ
๑๖. ພຣະກຣິ່ງຊະນວນຂວານຟ້າ
๑๗. ພຣະກຣິ່ງພຸດໂທກາງ ວັດອາວຸດ
๑๘. ພຣະກຣິ່ງພະຍາຣາຫູ
๑๙. ພຣະກຣິ່ງພຸດທະກຳມະຖານ ມ.ຣາມຄຳແຫງ ພສ 2559
๒๐. ພຣະກຣິ່ງ ຫຼວງປູ່ທອງສຸກ ຖິຕະປຸນໂຍ
๒๑. ພຣະກຣິ່ງ ພປຣ
๒๒. ຫຼຽນບາດນໍ້າມົນ ຍັນດອກບົວບານ ບ້ານມີດີ
๒๓. ຫຼຽນສິດທັດໂຖ ພສ 2510 (3 ຫຼຽນ)
๒๔. ຫຼຽນບາດນໍ້າມົນເນື້ອມະຫາຊະນວນ ພຣະໄພສັດຄຸຣຸ ອຈ ເອກ ຈ.ໜອງຄາຍ
๒๕. ຫຼຽນພຣະພຣົມ ເນື້ອນະວະໂລຫະ ສາຍອາຈານ ເຮັງ ໄພວັນ
๒๖. ແຫວນເນື້ອລວມແຮ່ ຫຼວງພໍ່ ໜູນ ວັດພຸດທະໂມກ
๒๗. ພຣະຂັນ ຫຼວງປູ່ ສີ ມະຫາວີໂຣ
๒๘. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ອຸດຕະມະ (ຫຼຽນຣຸ່ນ)
๒๙. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ວັນ ອຸດຕະໂມ ວັດຖໍ້າອະໄພດຳຣົງທັມ
๓๐. ຫຼຽນ ທ່ານພໍ່ ລີ ທັມມະທະໂຣ ວັດອະໂສກາຣາມ
๓๑. ຫຼຽນ ພຣະອາຈານ ໄທ ວັດເຂົາພຸນົກ
๓๒. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ແຫວນ ສຸຈິນໂນ (ຫຼາຍຣຸ່ນ)
๓๓. ຫຼຽນພຣະແກ້ວມໍຣະກົດ ພສ 2525
๓๔. ຫຼຽນພຣະພຸດທະສົມປາຖະໜາ ຫຼັງຍັນໂສລະສະມຸງຄຸນ
๓๕. ຫຼຽນພຣົມ ປະສິດທິໂຊກ ວັດພຸດທະໂມກ
๓๖. ຫຼຽນປັນຈະມະຫາພຸດທະມຸງຄຸນ ພສ 2518 ທະນາຄານສີນະຄອນ
๓๗. ຫຼຽນ 5 ອາຈານ ຟ້າລັ່ນ ຈ. ອຸບົນ
๓๘. ຫຼຽນ ຫຼວງພໍ່ ຄູນ ປຣິສຸດໂທ ວັດບ້ານໄຣ່
๓๙. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ຂາວ ອະນາລະໂຍ ວັດຖໍ້າກອງເພນ (ຫຼາຍຣຸ່ນ)
๔๐. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ກູດ ຣັກຂິຕະສີໂລ (ຣຸ່ນ 1+2)
๔๑. ຫຼຽນພຣະສິງ ພຣະທັກສິນໂມລີທາດ ຈອມທອງ
๔๒. ຫຼຽນ ຫຼວງພໍ່ ພຸດ ວັດປ່າສາລະວັນ
๔๓. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ໂທນ ຈ.ອຸບົນ
๔๔. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ເຄື່ອງ ຈ.ອຸດອນ
๔๕. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ສົມຊາຍ ວັດເຂົາສຸກິມ (ຫຼາຍຣຸ່ນ)
๔๖. ຫຼຽນຣຸ່ນແຣກ ຫຼວງປູ່ ຫົງ ພຣໄມປັນໂຍ ສຸສານທຸ່ງມົນ
๔๗. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ແຜ້ວ ປະວະໂຣ ວັດຣາງໝັນ ຈ. ນະຄອນປະຖົມ
๔๘. ຫຼຽນ ຫຼວງພໍ່ ໂອພາສີ
๔๙. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ຊອບ ຖານະສະໂມ
๕๐. ຫຼຽນ ຫຼວງພໍ່ ແພ ວັດພິກຸນທອງ
๕๑. ຫຼຽນຫຼໍ່ແສງທັມ ຫຼວງປູ່ ແສງ ຍານວະໂຣ
๕๒. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ສໍ ຂັນຕິໂກ ຈ. ນະຄອນພະນົມ
๕๓. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ສົນ ອະນາລະໂຍ
๕๔. ຫຼຽນ ຫຼວງປູ່ ໂສ ກັດສະໂປ
๕๕. ຫຼຽນ ຫຼວງພໍ່ ສົດ ວັດປາກນໍ້າ
๕๖. ຫຼຽນ ສົມເດັດພຣະສັງຄະຣາຊ ທີ 19 ວັດ ບໍວອນນິເວດວິຫານ
๕๗. ຫຼຽນຣຸ່ນແຣກ ແມ່ຊີລາ ພຣົມສຸຂັນ
๕๘. ຫຼຽນຄຸນແມ່ບຸນເຮືອນ ໂຕ່ງບຸນເຕີມ
๕๙. ພຣະປິດຕາມະຫາລາບ ສາຍເຂົາອໍ້
๖๐. ແຜ່ນຈານ ອາຈານ ຊາສຸດ ດອນສຳໂຮງ
๖๑. ແຜ່ນຍັນຣັດຕະນະມາລາ ເສກຫຼາຍພິທີ ເກືອບ 100 ແຜ່ນ
๖๒. ຕະກຣຸດ ແຜ່ນຈານອັກຂະຣະຍັນຕ໌ຄາຖາຂອງຄຣູບາອາຈາຣຍ໌ລາວ-ໄທ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້
๖๓. ເສດທອງລົ້ນເບົ້າ ພິທີຫຼໍ່ວັດຖຸມຸງຄຸນຕ່າງໆ
ແລະ ພຣະ+ຫຼຽນພຣະເກົ່າຊຳຣຸດຂອງບັນດາພຣະຄະນາຈານ ເກຈິຕ່າງໆ ລາວ- ໄທ 1000 ກວ່າຫຼຽນ

3 / Pichai Atiwatt
๑/ หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล รุ่นทูลเกล้า
๒/ตะกรุดปลอกลูกปืน ไม่ทราบสำนัก
๓/หลวงปู่ทวด รุ่นสร้างอุโบสถ วัดป่ากอสุวรรณาราม ชุมพร ปี ๒๕๓๙
๔/เหรียญหลวงปู่มีชัย กามฉินโท รุ่นเหินฟ้ามาเลเซีย
๖/พระผงหลวงพ่อผินะ-หลวงปู่บุตร รุ่น ๑ วัดเกาะสวรรค์ อุทัยธานี
๗/พระสมเด็จชมพูทวีป ๒๕๑๗ วีรวงศ์
๘/พระนางพญา ไม่ทราบวัด
๙/พระสมเด็จ หลวงพ่อคำ ชตสุโข
๑๐/พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่เรือง ลพบุรี ๒๕๓๙
๑๑/พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ปี ๓๔
๑๒/พระผงจันทร์ลอยหลวงพ่อพระครูเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
๑๓/พระสมเด็จมหาชัยชนะ ๒๕๑๔
๑๔/พระผงพระพรหม ไม่ทราบวัด
๑๕/พระสมเด็จหลวงมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น ๒
๑๖/พระผงรูปเหมือนพระอาจารย์หมอเล็ก วัดคลองใหญ่
๑๗/พระผงจันทร์ลอย พระเทพสุวรรณมุนี
๑๘/พระผงสมเด็จหลวงพ่อพุฒ ๙๓ ปี
๑๙/พระอุปคุตเนื้อผง หลังยันต์หนุมานชักธงรบ ไม่ทราบสำนัก
๒๐/พระสมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อทองสูณ วัดป่าหนองทุ่ม สกลนคร
๒๑/หลวงพ่อทวดเนื้อผง ไม่ทราบวัด
๒๒/หลวงพ่อทวด หลังเตารีด รุ่น ๙ บารมี วัดกันตาราม สุราษฏร์ธานี
๒๓/หลวงพ่อทวดเนื้อโลหะ ไม่ทราบวัด
๒๔/เหรียญหลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ อยุธยา
๒๕/เหรียญหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน ๒๕๓๒
๒๖/เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา วัดใหญ่อินทาราม ๒๕๑๔
๒๗/เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ๒๕๔๐
๒๘/เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพิเศษ หลังดวง ๑๒ นักษัตร
๒๙/เหรียญหลวงพ่อทวด หลังสมเด็จโต
๓๐/เหรียญหลวงตาประพัฒน์ รุ่นพิเศษ วัดป่าภูเขาวง เลย ๒๕๕๕
๓๑/เหรียญอาจารย์แลทิธุตตฺโพ วัดพระทรง ๒๕๐๔
๓๒/เหรียญพระครูนิสัยจริยคุณ วัดจันเสน สครสวรรค์ ๓๒
๓๓/เหรียญหลวงพ่อวิเศษสาระคุณ(คำอ้าย) วัดบุญเรือง พะเยา
๓๔/รูปหล่อลอยองค์ พระครูศีลวิสุทธาจารย์(หลวงพ่อผิว) วัดสง่างาม
๓๕/เหรียญหลวงพ่อสิงห์ วัดหนองหิน รุ่น ๑
๓๖/เหรียญหลวงปู่ครูอิน อินโท ที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญ ๒๕๔๓
๓๗/เหรียญครูบากองแก้ว ๘๕ ปี วัดต้นบางหลวง
๓๘/เหรียญหลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง ที่ระลึกงานกฐิน ๒๕๔๐
๓๙/เหรียญพระอาจารย์ต๋อง รุ่นแรกวัดถ้ำน้ำทิพย์ หนองบัวลำภู
๔๐/เหรียญหลวงปู่หา สุภโร รุ่นสร้างเจดีย์ วัดสักกะวัน ๒๕๔๗
๔๑/เหรียญหลวงพ่อสร้อย ขันติสาโร รุ่นสร้างตึกสงฆ์อาพาธ บุรีรัมย์
๔๒/เหรียญพระครูวิสัยโสภณ(ทิม) รุ่นใต้ร่มเย็น ๒๕๓๗
๔๒/รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อลี วัดป่าหัวตลุก นครสวรรค์
๔๓/เหรียญที่ระลึกอุทยานหลวงปู่ทวด อ.หนู กันภัย
๔๔/เหรียญ ๓ พระอาจารย ื รุ่น ๑๐๐ ปี วังสะพุง จ.เลย
๔๕/เหรียญหลวงพ่อขำ วัดหงส์แก้ว ๒๕๓๑
๔๖/เหรียญหลวงปู่มั่น หลังหลวงปู่หลอด ๒๕๕๑
๔๗/เหรียญพระพุทธสาโร วัดญาณเสน ที่ระลึกกฐิน ๒๕๓๔
๔๘/เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นสร้างเจดีย์ วัดถ้ำผาปล่อง ๒๕๒๙
๔๙/เหรียญหลวงปู่บุญมา รุานเมตตา วัดป่าธรรมคุณวรวิจิตร ๒๕๕๐
๕๐/เหรียญพระครูวิบูลย์จินดาภรณ์ วัดวังน้ำขาว ๒๕๔๒
๕๑/เหรียญพระแก้วมรกต หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ
๕๒/เหรียพระพุทธชินราชรัตนมุนี หลวงพ่อริม วัดอุทุมพร
๕๓/เหรียญหลวงพ่อสรวง รุ่น ๑ วัดแดนสวรรค์ ครบรอบ ๖๗ ปี
๕๔/เหรียญหลวงพ่อทวีศักดิ์ รุ่นชนะศึก วัดศรีนวลธรรมวิมล
๕๕/เหรียญหลวงปู่สนธ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ รุ่น ๑
๕๖/เหรียญหลวงปู่ด่อน วัดโพธิ์ศรีสร้อย(ถ้ำเกีย) ๒๕๒๓
๕๗/เหรียญประจำวันเสาร์ ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง
๕๘/เหรียญ+ตะกรุดหลวงพ่อแสง วัดหลักศิลา บุรีรัมย์ ๒๕๒๓
๕๙/เหรียญพระราชภาวนาวราจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๒๕๕๕
๖๐/รูปหล่อหลวงปู่ลี อุตฺตโม วัดบ้านหนองแสง
๖๑/เหรียญหลวงพ่อมหาบุญทัน วัดป่าสามัคคีสันติธรรม จ.ขอนแก่น ๒๕๒๔
๖๒/เหรียญหลวงพ่อ ๗ กษัตริย์ หลวงปู่สอ พันธุโล
๖๓/เหรียญหลวงปุ่ชอบ ฐานสโม ที่ระลึกสร้างศาลาวัดป่าโคกมน ๒๕๓๔
๖๔/รูปหล่อหลวงปู่บุญทา ถาวโร วัดสุนันทาราช
๖๕/รูปหล่อหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือ วัดหนองหมูใต้ ๒๕๓๖

4/ Pongsapas Pongsuphannakul
๑/ เหรียญครูบาคำแสน วัดสวนดอก รุ่นพิเศษ ปี ๒๕๑๙
๒/เหรียญพระรอด รุ่นทูลเกล้าถวายฯ
๓/ เหรียญหลวงปู่ดู่ รุ่นสมบัติจักรพรรดิ วัดธาราภิรมย์ ๒เหรียญ๕๕๘
๔/เหรียญ ร.๕ วัดเพลง ๒๕๓๙
๕/ เหรียญหลวงพ่อเกษม หนังสือศักดิ์สิทธิ์สร้าง ๒๕๓๘
๖/ เหรียญพระลีลา หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ ๒๕๓๖
๗/ เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัออมฤตสิทธาราม อยุธยา
๘/ เหรียญหลวงพ่อสุชาติ วัดสุชาติอุดมวรชัย กำแพงเพชร
๙/ เหรียญครูบาผัด รุ่นอายุครบ ๖ รอบ วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่
๑๐/ เหรียญหลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร
๑๑/ เหรียญหลวงพ่อพระเจ้านั่งดิน หลังครูบาคำหล้า พะเยา ๒๕๔๓
๑๒/ เหรียญพระแซกคำ วัดคฤหบดี กทม.
๑๓/ เหรียญพระพุทธโสภิต ๒๕๑๔
๑๔/ เหรียญหลวพ่อยะ วัดท่าข้าม ๒๕๓๐
๑๕/ เหรียญพระครูพิพิธสมุทรคุณ(ง้อ) วัดดาวดึงษ์๒๕๓๔
๑๖/ เหรียญพระธาตุพนม รุ่นพิเศษ ปี ๒๕๒๐
๑๗/ เหรียญ ร.๕ หลวงพ่อเริ่ม ปรโม วัดจุกกะเฌอ
๑๘/ เหรียญพระสิงห์ ๑ สมโภชน์เมืองเชียงราย ๒๕๕๕
๑๙/ เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ๒๕๓๔

5/ Danai Ford
๑/ ชนวนพระกริ่งมหาปฐวีธาตุ+ชนวนหลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ สิงห์บุรี+โลหะจากบ้านขุนชาญเชิงกลัด

6/ นายช่างชิษณุพงศ์ ผลญาโน
๑/ ชนวนพญานาคอักษรธรรม หลวงปู่แสง ญาณวโร(เนื้อชนวน)

7/ สมชาย ชดตระคุ
๑/ แผ่นจาร หลวงพ่อยวง อาภัสสโร วัดโพธิ์ศรี ราชบุรี

8/ คุณทองพูล สองศรี
๑/เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงพ่อหนูอิยทร์ กิตติสาโร กาซสินธ

9/ ชนวนมวลสารพระแก้วช่วยไทยทั้งฝ่ายโลหะและผง

10/ ชนวนพญานาค ๒ แผ่นดินทั้งฝ่ายโลหะและผง

11/ ตะกรุดพระคาถาสำเร็จลุน จำปาสัก จารและเสกโดยหลวงปู่มงคล เขาดาร์สปวง

12/ ชนวนมวลสารจาก คุณสมพงษ์ เลิศจิรเกษม(ไม่ได้จดบันทึกว่ามีอะไรบ้าง)

13/ ชนวนมวลสารจาก คุณสุรสิทธิ์ คุ้มกัน(ไม่ได้จดบันทึกว่ามีอะไรบ้าง)

14/ ชนวนมวลสารจาก คุณณัฐพล อ่อนเจริญ(ไม่ได้จดบันทึกว่ามีอะไรบ้าง)

15/ ร.ต.อ. ชากริช หมื่นโยชน์.(ไม่ได้จดบันทึกว่ามีอะไรบ้าง)

16/ฐิติวัฒน์ อตัญที (ไม่ได้จดบันทึกว่ามีอะไรบ้าง)

17/ภูมิพัฒน์ บรรณจิรกุล
-เหรียญหลวงพ่อทวด สรงน้ำ ๕๑
-พระสมเด็จเนื้อทองฝาบาตร หลวงพ่อพ่อเชิญ วัดโคกทอง
-เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นเมตตา ๒๕๑๘
-เหรียญหลวงพ่อทวด หลังอาจารย์ทิม ๕๑
-เหรียญหลวงปู่หา วุภโร คณะศิษย์ ชม ๒๕๕๘
-เหรียญพระพุทธศานติเหนือชัย(พระเจ้าใหญ่ชัยยะ)
-เหรียญหลวงพ่อทวด อาศรมสวนป่า เชียงใหม่ ๒๕๖๓
-เหรียญหลวงพ่อโตเทพโลกอุดร
-เหรียญหลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล
-เหรียญหลวงพ่อโสธร ๒๔๑ ปี ๒๕๕๔
-เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญพร
-เหรียญเหนือดวง พระครูพิศิษฐ์ชโลปการ
-เหรียญหลวงพ่อสมบูรณ์ รตนญาโณ ๔ รอบ วัดหงส์รัตนาราม
-เหรียญพระพิราพ หลวงพ่อปุ่น ธัมมปาโล วัดป่าบ้านสังข์ ร้อยเอ็ด
-หลวงพ่อปุ่น ธัมมปาโล วัดป่าบ้านสังข์ ร้อยเอ็ด
-เหรียญเต่ารุ่นแรก หลวงปู่จันทร์ ปัญญานันโท วัดตึกจุม กำปงชนัม กัมพูชา
-เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมหาเศรษฐี หนุนดวงวัดนาควิลัย พิจิตร
-พระกริ่งประสิทธิโชค หลวงพ่อพ่อเชิญ อายุ ๘๔ ปี วัดโคกทอง
-เหรียญวัดทำนบ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
-เหรียญแมลงปอปั๊ม รุ่นแรก พ่อท่านอั้น เขมจาโร วัดดิษฐาวาส ปัตตานี
-เหรียญฉลองอายุ ๙๐ ปี หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง
-เหรียญหลวงบุญส่ง วัดสันติวนาราม ๗ รอบ ๘๔ ปี
-เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นที่ระลึกในการหล่อเท่าองค์จริง วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
-เหรียญมหาจักรพรรดิ์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อปุ่น ธัมมปาโล วัดป่าบ้านสังข์ ร้อยเอ็ด
-เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นหน่วยรบ ร.๑๗ พัน ๒ ปี ๒๕๓๖
-เหรียญหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง ฉลองอายุ ๘๖ ปี
-เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ร่นแรก หลวงพ่อสมบูรณ์ รตนญาโณ วัดหงส์รัตนาราม ๒๕๖๓
-เหรียญปลดหนี้ชนะจน หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดธารทหาร สครสวรรค์
-เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ดวงเศรษฐี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี
-หมูทองแดงคาบแก้ว หลวงพ่อพิเชษฐ์ วัดโคกหม้อ
-เสือสะกดพุทธาคม หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วัดหนองโน อุบลราชธานี
-แหวนพระพรหมปัญโญ (ดู่ ) ๖๖

18/ พงศ์พัฒน์ พงศ์สุพรรณกุล
– ตะกรุดยันต์เกราะเพชร อ.ตุ๊กแก ( พระอาจารย์ติ๋ว และหลวงพ่อเพี้ยน เสกเพิ่ม)
-ตะกรุดเทวดาหลวงห้อง อ.ปริญญา ณ เชียงใหม่
-แหวนพิรอด จีวรขอด หลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ ลพบุรี ปี ๒๕๓๙

19/ ปิยณัฐ พาลึก
-เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก
-พระชัยวัฒน์ จอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ ๒๕๕๗
-เหรียญพระใหญ่ธรรมรักษ์ วัดใหม่ธรรมรักษ์ ชัยภูมิ
-เหรียญหลวงปู่บุญมา วัดอุทยานนที ชลบุรี
-เหรียญหนุมาน อ.เกรียงชัยภูมิ
-แหวนหนุมาน หลวงพ่อเอิ้บ ธมฺมจาโร
-เหรียญหลวงพ่อวัดเขาน้อย สครศรีธรรมราช
-เหรียญหล่อคุณพ่อขุนคงฤทธิ์
-เหรียยหลวงพ่อเพชร
-พระครูใบฏีกา สังเวียน แก้วงาม วัดโบสถ์น้อย
-พระกริ่งใหญ่ ไม่ทราบวัด
-พระกริ่งมหาลาภปุญโญ
-พระพุทธชินราช (หล่อตัน)พิษณุโลก

20/ ชยุต วรภัทรภวัน
-ชนวนหล่อพระสิวลี วัดอ่างศิลา ชลบุรี
-ชนวนหล่อพระใสจำลอง วัดโพธิ์ชัย หนองคาย
-เศียรทศกัณฑ์ ไม่ทราบที่
-สมเด็จคะแนน วัดหนองปลิง
-เบี้ยแก้ ไม่ทราบที่
-สายสิญจ์และดอกไม้แห้งบูชาพระ

21/ ชนวนมวลสารรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(สภาบุญจัดสร้าง) ทั้งฝ่ายโลหะและผง

22/ เกษม โพธิ์ชัย
-พระผงสมเด็จองค์ปฐม บรมมหาจักรพรรดิ์
-พระผงสมเด็จวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ๒๕๓๘
-จตุคามรามเทพ รุ่นเศรษฐีล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
-พระคง พระรอด ไม่ทราบกรุ
-นางพญาเนื้อดำไม่ทราบวัด
-ล็อกเก็ตพระรูป ร.๙
-พระสมเด็จ ปตอ.
-หลวงพ่อโสธร รุ่นทองประทาน
-พระสมเด็จปรกโพธิ์ อาจารย์นอง วัดทรายขาว ปัตตานี ๗๒ ปี หลัง เจดีย์ช้างคู่
-พระปิดตาเนื้อโลหะ ปัญญาวโร วัดบางทิง สงขลา
-พระปิดกระหม่อมเนื้อโลหะ นิรันตราย

๘/ เบญริสา เย็นฉ่ำ
-สายสิญจ์หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์

๙/ แร่หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

๑๐/ แร่ไหลคำดำ จากภูควายเงิน

๑๑/ ไพฑูรย์ ศรีอำนวยไชย
-พระผงลอยองค์โต้ฮงโจวซือกง ฉลอง ๘๐ปี ๒๕๓๓ จำนวน ๒๘ องค์
-พระผงวัดปากน้ำ รุ่น ๔

๑๒/ อธิวัฒน์ พินิจกิตยางกูร (๖๘/๙๘ ศรีสวัสดิ์คอนโด ห้อง ๗๑๕ ซ.ประดิพัทธ์ ๒๕ สามเสนใน พญาไท กทม.๑๐๔๐๐ (๗๖๔๘๗๐๗๘๘๐)
-เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู่ฝั้น ๒๕๑๘
-เหรียญหวงปู่หลอด ๘๙ ๒๕๔๖
-เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล หลังหลวงพ่อโอด วัดจันเสน
-เหรียญครูบาชัยวงศา ๘๕ ปี
-เหรียญพระครูสีทัตต์ หลังหลวงพ่อสนธ์ วัดอรัญญานาโพธิ์
-รูปหล่อหลวงปู่แก้ว วัดโตโดน
-เหรียญหลวงพ่อปิ๋ว วัดใหม่วิเวกวนาราม
-เหรียญพระครูมงคลภาณี วัดเทพกุญชรวราราม
-เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดหนองกระโดน นครสวรรค์
-เหรียญพระรูป ร.๕ พระครูธรรมธร วัดโพธิ์ทอง
-รูปหล่อเจ้าพ่อเสือ ๒๕๔๖
-เหรียญหลวงปู่ศรี ธิตธัมโม วัดหลวงสุมังคาราม ศรีสะเกษ
-เหรียญหลวงปู่บุญ ชินวังโส ๗๘ ปี ๒๕๓๒
-เหรียญพุทธคยาเมตตาหลวง ๗๕ ปี ๒๕๒๗
-เหรียญหลวงปู่มั่น รุ่นยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
-รูปหล่อพระพุทธชิราช ศ.ป.ธ. หลวงพ่อคูณ หลวงพ่อธีร์ หลวงพ่อโส ปลุกเสก ๒๕๓๘
-พระกิร่งหลวงพ่ออิน วัดราษฎร์รังสรรค์ พระประแดง ๒๕๓๒
-พระผงหลวงตาม้า
-พระผงรูปเหมอนหลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญ
-พระผงวัดชนะสงคราม
-พระผงสมเด็จแหวกม่าน ไม่ทราบที่
-พระผงพระอาจารย์จำเนียร วัดถ้ำเสือ
-พระผงจิตรลดา หลวงปู่หา สุภโร
-พระผงขุนแผนหลวงปู่ทิม รุ่นไตรทอง

๑๓/ ธรรมรัสมิ์ แก้วภาณุพงศ์
-อุลกมณี (หินอุกาบาต ตกแถว อ.เกษตรวิสัย)

๑๔/ ตะกรุดหลวงพ่อหนูอินทร์ กิติตสาโร กาฬสินธุ์

๑๕/ สายสิญจ์หลวงปู่คำพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุ

๑๖/ เพชรหน้าทั่ง

๑๗/ ทรายทับทิมเสก โดย หลวงปู่ขาว,หลวงปู่ชอบ,หลวงปู่หลุย,หลวงปู่คำดี,พระอาจารย์วันและพระอาจารย์จวน

๑๘/ อ.วีรพงษ์ โพธิจิตต
-พระผงท้าวเวสสุวรรณ โพธิจิตต

๑๙/ พลภัทร ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
-ตะกรุดโทนหลวงพ่อทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณาราม สุโขทัย
-ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ทองคำ สุวโจ
-เหรียญหลวงปู่สุข สิริปัญโญ จ.สุรินทร์
-เหรียญหลวงพ่อคูณ นิตยสารศักดิ์สิทธิ์สร้างแจก
-เหรียญหลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต
-พระผงสมเด็จ หลวงปู่ทองคำ สุวโจ
-พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
-พระผงหลวงพ่อทวด ไม่ทราบวัด
-พระนาคปรก หลังนะ ไม่ทราบวัด
-พระผงปางป่าเลไลย์ วัดท้ายตลาด
-พระปิดตาเนื้อผง ไม่ทราบวัด

ฯลฯ

ชนวนมวลสารที่ไม่ได้บันทึกไว้มีอีกมาก

—–

การหลอมชนวนมวลสาร : https://www.facebook.com/ampol.jane/posts/5248794558506001

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน