เรื่องพิสดารพระอาจารย์ไท

เรื่องต่อไปนี้ ถ้าเป็นภาพยนต์ จะขึ้นตัวหนังสือว่า based on true story เมื่อจะเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟัง ..จะจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ปากผู้เล่า..ผมก็ฟังเขามาอีกที เมื่อจะนำมาเล่าต่อ ก็เล่าด้วยสัญญาความจำได้หมายรู้ ที่อาจคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปบ้าง ก็เป็นได้ทั้งนั้น ..เพราะเหลือวิสัยที่จำได้ทั้งหมด กับเรื่องที่ได้ยินมานาน ๓๐ ปี — พระอาจารย์ไทมีคู่ต่อสู้เป็นภิกษุอยู่รูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นผูกอะไรมา

แชร์ :
Read more

พระอาจารย์ไทผู้หยั่งรู้กรรมเก่า

ได้ยินว่า.. จรรยาบรรณโหรนั้น – ห้ามพยากรณ์ใครว่าจะถึงคราวตาย แต่พระอาจารย์ไทพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ

แชร์ :
Read more