หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร ตอนที่ ๒

จากปู่มั่น ถึงสำเร็จลุน ภิกษุ 6 แผ่นดิน หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดย…อำพล เจน ตอนที่ ๒ ท่องไพรฉบับธุดงค์ สำเร็จลุนไม่ประสงค์ให้หลวงปู่เครื่องยึดติดอยู่กับครูบาอาจารย์  ชะเนาะขันเกลียวระหว่างศิษย์กับอาจารย์ก็คลาย  อิสรภาพของศิษย์ก็อุบัติขึ้น แต่ความโดดเดี่ยวอ้างว้างกลับเข้ามาครอบงำแทน

แชร์ :
Read more

หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร ตอนที่ ๑

จากปู่มั่น ถึงสำเร็จลุน ภิกษุ 6 แผ่นดิน หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดย…อำพล เจน   ตอนที่ ๑ เพราะเกิดแต่ปลายรัชสมัยของพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

แชร์ :
Read more