พระขรัวอีโต้

ราวปี ๒๕๒๔ ยังทำงานอยู่ที่หนังสือแปลกกับหนังสือมหัศจรรย์รายสัปดาห์ ตอนนั้นยังไม่รู้จัก,ยังไม่สนใจ,ยังไม่เข้าใจ,ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องแม้แต่น้อย มัวแต่กินเหล้าเมาเฮเซไปตามประสาวัยคะนอง

แชร์ :
Read more