สีลัพพตปรามาสของคนเล่นพระอีกที

ต่อไปจะได้พูดถึงเหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล(ดีโลด) วัดทุ่งศรีเมือง ปี 2483 ซึ่งเกิดสีลัพพตปรามาสอีกแล้ว เกิดมานานจนยากจะแก้ไข

แชร์ :
Read more