หลวงพ่อพุธบรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรม

คลิปภาพและเสียงแท้ของหลวงพ่อพุธขณะบรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรม ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ ชั้น 4 กทม. เวลา 14:00 น. ไม่ทราบวันเดือนปีที่ชัดเจน อาจเป็น 20-10-2525  เวลา 14:00 น.

แชร์ :
Read more