ทำไมฤาษีต้องนุ่งหนังเสือ ?

ความคิดเห็นที่ปรากฏต่อไปนี้เป็นของเฉพาะตน ไม่รับรองยืนยันว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง ผู้เสพย์ที่ยังด้อยพรรษาอายุและประสบการณ์ควรปรึกษาผู้ที่ท่านเชิ่อถือศรัทธา หรือปรึกษาปราชญ์ผู้รู้ทางฤษีที่ท่านเชื่อถือเลื่อมใส เนื้อหาถ้อยคำต่อไปนี้ เป็นเพียงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างคน ๒ คน ได้ทำการตัดทอนเอาเพียงบางส่วนมาให้ขบคิดพิจารณา

แชร์ :
Read more