หลวงปู่จามพยากรณ์-ใครจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ขณะนั้น.. หลวงปู่จาม มหาปุญโญ มีอายุ ๘๐ กว่า ได้บอกเล่าเชิงพยากรณ์ให้ผมฟังว่ามีใครบ้างที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า  

แชร์ :
Read more