ถึงกาลมรณภาพแห่งหลวงปู่เปลี้ย คุณสมฺปนฺโน

ผมไม่มีโอกาสบอกกับท่านผู้อ่านได้ทันกาลมรณภาพแห่งหลวงปู่เปลี้ย คุณสมฺปนฺโน ในวันที่ 6 เมษายน 2540 เพราะมีเหตุต้องโยกย้ายกระทันหัน

แชร์ :
Read more