หลวงปู่เสาร์ วัดบ้านตาแท่น

40กว่าปีที่แล้ว ในพื้นที่ชายแดนไทย-เขมร เขตน้ำยืน -บุณฑริก ไม่มีใครเลยจะไม่รู้จักเสือโผม

แชร์ :
Read more