หลวงพ่อทวดหลังตัวหนังสือปี ๒๕๐๘

พระหลวงพ่อทวด ชุดหลังหนังสือ ปี ๒๕๐๘ จัดสร้างขึ้นเพียง ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ กับพิมพ์เล็ก ๑/ พิมพ์ใหญ่ มีเนื้อทองคำ เนื้อทองเหลืองรมดำ และเนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง  แยกออกได้อีก  ๓ พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าใหญ่,

แชร์ :
Read more