พระฤษีสิงหล

  เกี่ยวกับ  พระฤษีสิงหล  มีตัวตนและเรื่องราวปรากฏอยู่ในตำนานพระฤษีดังนี้ : ภพภูมิของ พระฤๅษีสิงหล เป็นเทวดาที่ชอบปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยมีพรหมวิหารธรรมเป็นภูมิจิตประการหนึ่ง องค์ท่านเป็นพระฤษีที่สิ้นแล้วซึ่งความยินดีในสรรพสิ่งอันเป็นสมบัตินอกกาย  มุ่งมั่นบำเพ็ญตบะทางจิตแก่กล้าอยู่ในป่าดงดิบแห่งเทือกเขาหิมาลัย อุปเท่ห์ : อันผู้ใดปรารถนาสร้างบารมีบำเพ็ญเพียรสมาธิฌานแล้วไซร้ จงได้อธิษฐานบอกกล่าวขอความสำเร็จจากฤษีสิงหลเถิดจะเกิดผลเผล็ดเสร็จสมประสงค์ทุกรายไป กำเนิดรูปหล่อ พระฤษีสิงหล  ก็ด้วยดำริของคณะศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี

แชร์ :
Read more