ห้าเหลี่ยมหลวงพ่อชา พิมพ์อกใหญ่

คำถามจาก คุณ avilatati ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามงานเขียนจากหนังสือบุญญฤทธิ์พระโพธิญาณเถร ซึ่งได้รวบรวมประวัติการสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อและแง่มุมต่างๆ ที่ทำให้ผมจดจำและถือเป็นหลักในการศึกษามาโดยตลอด แต่ปัจจุบันพระของหลวงพ่อมีคนเช่ากันกว้างขวางขึ้น ทำให้มีวัตถุมงคลหรือพิมพ์อื่นที่แปลก ออกมาเล่นหากันพอสมควร ดังนั้นเพื่อคลายข้อสงสัยผมมีคำถามที่อยากเรียนถามคุณอำพล เพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ผมครับ

แชร์ :
Read more

บุญฤทธิ์พระโพธิญาณเถร–พระเครื่องรุ่นสุดท้าย ห้าเหลี่ยมเล็ก (2520)

นาวาอากาศเอกณรงค์ ดิถีเพ็ง(ต่อมาเป็นพลอากาศโท) สร้างถวาย โดยสร้างขึ้นก่อนเป็นจำนวน ห้าหมื่นองค์ นำมาพร้อมกับผ้าป่าจาก สนว. 01 ที่มาทอดวัดหนองป่าพง เมื่อกราบเรียนท่านเรื่องนำพระมา แล้วก็ถามต่อไปว่าถ้าหลวงพ่อจะแจกจะทำแค่ห้าหมื่นองค์เท่าที่เห็นนี้ แต่ถ้าจะเอาลงโบสถ์ จะทำเพิ่มขึ้นให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ หลวงพ่อบอกว่าจะเอาลงโบสถ์ พระชุดนี้จึงมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการสร้างพระถวายหลวงพ่อเป็นต้นมา ภายหลังมีผู้มาขอพระจากหลวงพ่อกันเป็นจำนวนมาก ท่านไม่มีพระแจก จึงนำพระชุดนี้ออกแจกและท่านได้บอกทุกคนว่า นี่เป็นรุ่นสุดท้าย ต่อไปจะไม่อนุญาตให้ใครทำอีก

แชร์ :
Read more