ล่องแพลำโดมน้อย

ใครเป็นผู้บุกเบิกกิจกรรมการล่องแพในลำน้ำโดมน้อยคนแรก..ผมไม่ทราบ ได้บุญเยอะ เพราะได้ก่อให้เกิดธุรกิจล่องแพอีกนับร้อยแพในปัจจุบัน

แชร์ :
Read more