ญาณหยั่งรู้ของหลวงปู่เปลี้ย

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ขณะที่กำลังอยู่สนทนากับหลวงปู่เปลี้ยบนศาลาไม้หลังเก่า (ถูกรื้อสร้างใหม่)

แชร์ :
Read more