ล็อกเกตสำเร็จแก้ว หลวงปู่พรหมา เขมจาโร

นักสร้างพระมืออาชีพรุ่นเก่าบางคนบ่นว่า ครูบาอาจารย์ ก็มรณภาพกันไปเกือบสิ้นแล้ว ถ้าไม่สามารถสร้างให้มีอานุภาพเท่าเทียมได้อีก อย่าสร้างเสียเลยดีกว่า

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน