พระอุปคุตสุภโร(ชุดพิเศษ)

๑๓.๓๙ น. ของวันที่ ๒๑ ธค.๒๕๕๗
ที่วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

หลวงปู่หา สุภโร เมตตาอธิษฐานจิตให้

๑/ พระอุปคุตสุภโรเนื้อพิเศษ ฝังปฐวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์
๒/ พระอุปคุตสุภโรเนื้อพิเศษ ไม่ฝังปฐวีธาตุ (เนื้อเดียวกับชนิดฝังปฐวีธาตุ)
๓/ พระอุปคุตสุภโรเนื้อเบญจโลหะ
๔/ พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หา สุภโร (คาดว่าเป็นปรกใบมะขามรุ่นแรก)
๕/ พญามุจลินทร์สิ้นทุกข์สุขทวี นาคารุ่น ๔ เนื้อเบญจโลหะที่เหลือตกค้างอยู่ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม
*************
พระอุปคุตสุภโรเนื้อพิเศษ ฝังปฐวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์ จำนวนสร้าง ๑๒๑ องค์ สร้างตามจำนวนจอง

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80

พระอุปคุตสุภโรเนื้อพิเศษ ไม่ฝังปฐวีธาตุ (เนื้อเดียวกับชนิดฝังปฐวีธาตุ) จำนวนสร้าง ๔๐องค์ (ถวายหลวงปู่หา ประมาณ ๒๐ องค์)

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80

พระอุปคุตสุภโรเนื้อเบญจโลหะ จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์ (ถวายหลวงปู่หา ๑๐๐ องค์)

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%8d %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%8d %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%8d

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หา สุภโร (คาดว่าเป็นปรกใบมะขามรุ่นแรก) จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์ (ถวายหลวงปู่หา ๑,๕๐๐ องค์)
ส่งไปอุดรธานี(อ.นก เริงลม) ๕๐๐ องค์ ที่เหลือ ๑,๐๐๐ องค์จะนำมาทำผ้าป่าสร้างพระประธานนาคปรกวัดป่าถ้ำค้อ ช่องเม็ก อุบลฯ

z5bon 35jm5

พญามุจลินทร์สิ้นทุกข์สุขทวี นาคารุ่น ๔ เนื้อเบญจโลหะที่เหลือตกค้างอยู่ทั้งหมด
ทำการตอกโค้ดเพิ่มเป็น ๒ โค้ด เพื่อให้ทราบว่า ๒ โค้ดคือ หลวงปู่ท่อนกับหลวงปู่หาอธิษฐานจิต

3tdjg bew4v


หลวงปู่หาอธิษฐานจิตพระอุปคุตสุภโร
๒๑ ธค. ๒๕๕๗

 


แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน