สภาบุญโครงการ2: รูปเหมือนหลวงปู่คำแดง ฐานะทัตโต

หลวงปู่คำแดงปรารภว่าอยากเห็นประตูโขงของวัดคัมภีราวาสก่อนตาย
อาจารย์เวทย์กับคณะศิษย์จึงตกลงใจสร้างเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่คำแดงขึ้น
เพื่อหาทุนสร้างประตูโขง


เป็นการสนองคุณและสนองเจตนา ที่หลวงปู่ถึงกับได้ออกปากแสดงความปรารถนาดังนี้

โดยกำหนดให้จัดสร้างเป็นเนื้อเงินและเนื้อตะกั่วอวน(จากเรือเดินทะเลมหาชัย)

เนื้อตะกั่วอวนสร้างจำนวน 1000 องค์

ราคาจองจำหน่ายยังไม่ทราบ
รายละเอียดในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจน ขอละไว้ก่อน ค่อยแจ้งกันทีหลังเมื่อทราบแน่ชัดแล้ว

เฉพาะการสร้างเหรียญหล่อเนื้อโลหะ (เงิน+ตะกั่ว) เป็นเรื่องส่วนตัวของคณะศิษย์
สภาบุญไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่จะขอเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นเรื่องของการสร้างเหรียญรูปเหมือนเนื้อผงว่าน

ผมเห็นว่าเขาไม่มีความประสงค์จะสร้างเนื้อผงว่าน จะสร้างเพียงเนื้อโลหะ
จึงคิดนำเสนอเนื้อผงว่านเข้าโครงการสภาบุญ

ใครเห็นดีเห็นงามด้วย ก็จะขอเรียนเชิญลงขัน ตามกติกาหรือระเบียบเดิมของสภาบุญ

ทุนสร้างเนื้อผงว่านมีเพียงค่าปั๊มพ์+ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนปกติเท่านั้น
ราคาองค์ละ 6 บาท

เฉพาะเนื้อผงว่านเป็นโครงการของสภาบุญ สภาบุญจะนำถวายหลวงปู่คำแดงในนามสมาชิกสภาบุญ
เนื้อโลหะจึงไม่มีการลงขัน ด้วยไม่ใช่โครงการของสภาบุญ หากแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของคณะศิษย์กลุ่มนั้น มีศรัทธาสร้างถวายเพื่อจำหน่ายตามลำพัง ไม่อาศัยทุนจากผู้ใด

ขอย้ำว่า..ที่เป็นของสภาบุญคือเนื้อผงว่านเท่านั้นนะขะรับ

——

ประวัติหลวงปู่คำแดง
องค์ท่านเขียนขึ้นคร่าวๆด้วยลายมือของตัวท่านเอง

 

สรุปยอด

เนื้อเงินสร้างทั้งหมด 20 องค์
ลองพิมพ์ 4 องค์ ส่งคืนผู้สร้าง 16 องค์

แบบลองพิมพ์อยู่ที่อาอำพล 2 องค์
อยู่ที่อาจารย์เวทย์ 2 องค์

เนื้อตะกั่วสร้างขึ้นมาทั้งหมด 1,000 องค์ ชุดนี้นำออกให้บูชาเพื่อนำรายได้ไปสร้างซุ้มประตูวัด(ซุ้มประตูโขง)
ค่าบูชาองค์ 500 บาท รวมค่าส่งกลับ

รายละเอียดการบูชาจะนำมาแจ้งอีกที

เนื้อว่านเป็นส่วนการลงขันของของสภาบุญมียอดสุทธิในการร่วมบุญ 10,000 องค์
นำถวายหลวงปู่คำแดงประมาณ 5,000 องค์
ที่เหลือนำส่งสมาชิกสภาบุญตามความประสงค์

11 เมษายน 2555

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน