พระขี่จักรยาน-ผิดพระวินัยหรือไม่ ?

อาจมีคำถามว่าพระขี่จักรยานผิดพระวินัยหรือไม่


ไม่ผิดครับ
ไม่มีพระวินัยข้อไหนข้ามเรื่องนี้ไว้
เหตุที่ไม่มีพระวินัยเกี่ยวกับจักรยานก็เพราะว่าสมัยพุทธกาลยังไม่มีจักรยาน
พระพุทธองค์จึงไม่ได้ทรงห้ามหรือทรงอนุญาตไว้

พระวินัยทุกบัญญัติพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ตั้งขึ้น

อยู่ๆก็ทรงตั้งขึ้นเลยใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่..ทรงตั้งขึ้นเมื่อมีกรณีใดๆเกิดขึ้นแทบทุกบัญญัติ

เช่นว่าไม่เคยมีพระวินัยห้ามพระฉันเนื้อมนุษย์มาก่อน (รวมทั้งเนื้อสัตว์อีกหลายชนิดที่เรียกว่ามังสะ๑๐)
พอมีพระรูปหนึ่งไปฉันเนื้อมนุษย์เข้า..ทรงทราบเรื่องก็ทรงบัญญัติข้อห้ามนี้ขึ้นไว้

พุทธองค์ทรงเป็นปราชญ์ผู้ชาญฉลาดและหยั่งรู้
ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ล่วงหน้าข้อหนึ่ง
ข้อที่เรียกว่าโลกวัชชะ
แปลว่ามีโทษทางโลก
คือทางโลกเขาติเตียนไม่ยอมรับ

อะไรก็ตาม..หากปฏิบัติแล้ว โลกเขาไม่ยอมรับและตำหนิติเตียนก็ห้ามทำ

เช่นว่าสมัยก่อนพอเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นในเมืองไทย
พระซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ ..ชาวบ้านเห็นก็ไม่ชอบ
ไม่อยากให้พระทำเช่นนั้น
พระก็ไม่ควรทำ

143523-new-282430

มาถึงทุกวันนี้หลายๆสังคมเริ่มรับได้
คุ้นชินกับพระซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
ก็ไม่ว่าอะไร ไม่ตำหนิ
พระก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ได้
ไม่ผิดพระวินัยข้อโลกติเตียน

เพราะไม่มีใครติเตียนแล้วนั่นเอง

 

e4375392-13
เรื่องพระขี่จักรยานในสังคมไทย
วันนี้พระยังขี่ไม่ได้ถนัดใจ
ด้วยสังคมไทยยังไม่ยอมรับ

หลายประเทศแถวๆนี้ เช่นลาวและจีน ฯ พระขี่จักรยานได้ไม่มีปัญหา

สังคมของประเทศนั้นๆไม่ติเตียน

พระวินัยโลกวัชชะไม่มีผลในประเทศเหล่านั้น

วันหน้าหรือเมื่อใดก็ตามที่สังคมไทยยอมรับ

พระไทยก็จะขี่จักรยานในเมืองไทยได้

และจะไม่เป็นความผิดพระวินัยข้อโลกวัชชะทันที

 

แต่ในวันนี้คนในสังคมไทยส่วนหนึ่งจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟเสียให้ได้

เรียกว่าหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมให้พระทำ

 

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน