หลวงพ่อพุธบรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรม

คลิปภาพและเสียงแท้ของหลวงพ่อพุธขณะบรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรม

ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์ ชั้น 4 กทม. เวลา 14:00 น.

ไม่ทราบวันเดือนปีที่ชัดเจน

อาจเป็น 20-10-2525  เวลา 14:00 น.

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน