สมาธิ > ทุกคนทำได้

อานาปานสติ แปลว่า ความระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้า
(อานะ หายใจออก – ปานะ หายใจเข้า – สติ ความระลึก )
 
คือเอาความรู้สึกจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจของตนเอง
 
ลมหายใจเข้ายาวก็รู้
ลมหายใจออกยาวก็รู้
 
ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้
ลมหายใจออกสั้นก็รู้
 
ลมหายใจเข้าปานกลางก็รู้
ลมหายใจออกปานกลางก็รู้
 
 
อานาปานสติ โดยพิสดาร มีอธิบายในพระสูตร
 
แต่ครูบาอาจารย์แทบทุกองค์สอนว่าเอาแค่นี้พอ
 
ทำจนถึงที่สุด จะรู้ทั้งหมดเอง
 
 
หลวงพ่อชาบอกว่า ทำแบบนี้ไปเถอะ เหมือนคนเป็นบ้า แล้วจะเห็นของดีสักวัน
 
 
หลวงพ่อลีบอกว่า บางคนทำไปได้หน่อยนึงหมดความเพียรจึงไม่เห็นของดี
 
 
อะไรคือของดี ?
 
โดยมากมักจะนึกไปถึงอภินิหาร
 
นั่งสมาธิทำอานาปนสติเพื่อจะให้เกิดอภินิหาร
ไม่ได้นึกไปถึงการเกิดขึ้นของปัญญา
ปัญญาคือความรู้จริงที่ไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการนึกเอาเดาเอา
 
หลวงพ่อพุธบอกว่า
ทำสมาธิเพื่อจะเห็นลูกแก้ว,เห็นวิมาน ฯลฯ เป็นสมาธิที่ผิด
ที่ถูกนั้นต้องเห็นกิเลศตัณหาของตนเอง
เห็นความโลภความโกรธความหลงของตนเอง
จึงเป็นสมาธิที่ถูกต้อง
 
 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อม มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้ บริบูรณ์ได้
 
แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน