ที่มาของคำทักทาย”สบายดี” (ສະບາຍດີ)

เพราะเหตุใดคนลาวจึงเลือกใช้คำทักทายกันว่า – ສະບາຍດີ ( สบายดี )

ລູກຊາວດອນ ได้แสดงคำเห็นเกี่ยวกับที่มาของคำว่า ສະບາຍດີ ( สบายดี ) ไว้ในเว็บไซต์ ພາສາແລະອັກສອນລາວ อย่างน่าสนใจว่า “สบายดี” มีที่มาจากคำว่า “สัปปายะ” นั่นเอง

สัปปายะ (ສັປປາຍະ) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า สบายดี (ສະບາຍດີ) ประกอบด้วย สัปปายะ ๔ และ สัปปายะ ๗ ดังต่อไปนี้

๑ อาวาสสัปปายะ : ที่พักสะดวกสบาย มีความเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย ทำให้เกิดความสบายใจ
๒ บุคคลสัปปายะ : ผู้คนแวดล้อมที่จะต้องพัวพันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นคนดีมีความสบายใจในสังคมนั้น
๓ อาหารสัปปายะ : อาหารดีมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริโภค
๔ ธรรมะสัปปายะ : มีหลักปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมแก่จิตใจและจารีตประเพณีที่ดีงาม ของผู้อยู่ร่วมสังคมด้วยกัน

นอกจากสัปปายะ ๔ แล้ว ยังมี สัปปายะ ๗ ด้วย

๑ อาวาสสัปปายะ : ที่อยู่สะดวกสบาย
๒ โคจาระสัปปายะ : เดินทางสะดวกสบายดี
๓ ผัสสะสัปปายะ : สนทนาปราศรัยสะดวกสบายดี
๔ บุคคลสัปปายะ : ผู้คนดีเหมาะสมที่จะทำการใดๆสะดวกสบายดี
๕ โภชนาสัปปายะ : อาหารสะดวกสบายดี
๖ อุตุสัปปายะ : อากาศสะดวกสบายดี
๗ อิริยาปถะสัปปายะ : จะยืน เดิน นั่ง นอน สะดวกสบายดี

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่คนลาวเลือกคำว่า ສະບາຍດີ (สบายดี) เป็นคำทักทายปราศรัยกัน ซึ่งก็เป็นความเห็นของผู้ใช้นามแฝงว่า ลูกซาวดอน(ລູກຊາວດອນ)

——–

ສັປປາຍະ (ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ສະບາຍດີ”)
ສັມປາຍະ ທີ່ມະນຸດຕ້ອງການ ແລະຄວນແກ່ການປະຣິໂພຄ ຄື
໑. ອາວາສສັປປາຍະ : ມີທີ່ພັກສະດວກ ທີ່ຢູ່ເໝາະສົມ ບັນຍາກາດດີ.
໒. ປຸຄລະສັປປາຍະ : ບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແວດລ້ອມເໝາະສົມ ທຳໃຫ້ສະບາຍໃຈ.
໓. ອາຫາຣສັປປາຍະ : ອາຫານເໝາະສົມ ແລະເຄື່ອງບໍຣິໂພກສະດວກ.
໔. ທັມມະສັປປາຍະ : ມີຫຼັກປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ ແລະເໝາະສົມແກ່ຈິດ ແລະຈາຣິດຂອງຜູ້ປະຕິບັດທັມ ຫຼືປະຕິບັດງານ.

ນອກຈາກສັປປາຍະ ໔ ແລ້ວ ຍັງມີສັປປາຍະ ໗ ອີກ ຄື:
໑. ອາວາສສັປປາຍະ :ທີ່ຢູ່ສະບາຍດີ (ເໝາະສົມຈະທຳການຕ່າງໆ)
໒. ໂຄຈາຣະສັປປາຍະ :ເດີນທາງສະບາຍດີ (ສະດວກທີ່ຈະສັນຈອນ ຈໍຣະຈອນ)
໓. ພັສສະສັປປາຍະ :ສົນທະນາປາໄສສະບາຍດີ (ການສື່ສານປະຊາສັມພັນສະດວກສະບາຍ)
໔. ປຸຄລສັປປາຍະ : ບຸກຄົນດີເໝາະສົມກັບ ທີ່ຈະທຳການຕ່າງໆ.
໕. ໂພຊນສັປປາຍະ : ອາຫານສະບາຍ (ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍຣິໂພກດີ ເໝາະທີ່ຈະທຳການໃດໆ)
໖. ອຸຕຸສັປປາຍະ : ອາກາດທັມມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມດີ
໗. ອິຣິຍາປຖະສັປປາຍະ : ການຢືນ ເດີນ ນັ່ງນອນ ສະດວກສະບາຍເໝາະສົມ

– ທັງໝົດນັ້ນ ຄື ການທີ່ຄົນລາວເລືອກໃຊ້ຄຳວ່າ “ສະບາຍດີ” ທັກທາຍປາໄສກັນ.

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน