ผีก็เหมือนคลื่นวิทยุ

เจ้าหน้ามูลนิธิสว่างบูชาธรรม(อุบลฯ)คนหนึ่งเคยบอกผมว่า
แม้พวกเขาจะได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมานับไม่ถ้วน
แต่กับสถานที่บางแห่งพวกเขาก็ไม่ประมาท
ทั้งยังรู้สึกหวาดอีกด้วย

เกี่ยวกับเรื่องผีหรืออะไรที่ไม่มีตัวไม่ตนนั้น
เป็นเรื่องพูดยากพูดลำบาก

บางทีจะเปรียบเหมือนคลื่นวิทยุ
ถ้าเครื่องรับ(ตัวเรา)รับคลื่นนั้นไม่ได้
ก็เหมือนจะไม่มีคลื่นวิทยุคลื่นนั้นอยู่ในโลก

ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุด มักรับคลื่นเหล่านี้ได้เป็นปกติ

มีผู้กล่าวว่าผีมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
เท่ากับคลื่นวิทยุมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
แต่เครื่องรับคลื่นนั้นมีอยู่เพียงบางแห่ง

คลื่นวิทยุบางคลื่นสามารถแสดงศักยภาพของมันได้ก็มีอยู่
เช่นคลื่นวิทยุในเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟก็มีอยู่กับบางบ้านบางคนเช่นกัน

บ้านที่อยู่อย่างสงบสุข
ไม่เคยนึกรู้ว่ามีคลื่นวิทยุ
พอมีเครื่องรับคลื่นวิทยุสักเครื่องเท่านั้น
จึงรู้ว่าในบ้านของเขาก็มีคลื่นวิทยุอยู่ในบ้านมาโดยตลอด

คนที่เชื่อว่าผีมีจริง
กับคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริง

ยังคงมีอยู่ร่วมกันในโลกนี้ทุกยุคสมัย

Nov 3 2014, 11:44 AM
แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน