ตามรอยสำเร็จลุน

วัดนาหล้ง(นาล่ง)หรือนาหล่งวันนี้ ยังมีร่องรอยของเหตุการณ์สำคัญ ที่เป็นเหตุพลิกผันให้สามเณรน้อยกลายมาเป็นครูบาลุนผู้ลือชื่อในกาลต่อมา

ทุกท่านคงคุ้นชื่อวัดนาหล้งกันดีอยู่แล้ว ด้วยประวัติสำเร็จลุน ฉบับพระอาจารย์มหาผ่อง สะมาเลิก >ได้กล่าวถึงว่า องค์ท่านเมื่อเป็นสามเณรได้เดินทางไปที่วัดนาหล้ง ได้เปิดฝาโลงสมภารเจ้าวัดแล้วล้วงเอาหนังสือก้อม(คัมภีร์ใบลาน)ที่เขาเอาไว้ในโลง คงหมายจะเผาไปพร้อมกับศพสมภาร แต่สามเณรลุนรู้ค่าจึงดั้นด้นมาถึงวัดนาหล้งเพื่อหนังสือใบลานทรงค่าฉบับนี้

หนังสือก้อมที่สามเณรลุนล้วงออกมาจากโลงศพนั้น คนทั้งหลายเชื่อกันว่า เป็นตำราที่ตกทอดมาแต่พระครูขี้หอม

ในประวัติสำเร็จลุนไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดระหว่างสมภารวัดนาหล้งกับสามเณรลุนว่ามีสัมพันธ์ต่อกันฉันใด

แต่คนเฒ่าคนแก่ในบ้านนาหล้งทุกวันนี้ ยังคงเล่าขานเป็นตำนานต่อเนื่องกันมาว่า สมภารวัดนาหล้งเป็นอาจารย์สามเณรลุนด้วย

เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ

วัดนาหล้งกับวัดเวินไซก็ไม่ได้อยู่ไกลกันจนเกินไป

สามารถไปมาหาสู่ได้ไม่ยาก

ความน่าจะเป็นไปได้มีมาก

—-

สถานที่สำคัญอันหนึ่ง(ภาพแรก) เชื่อว่าเป็นสถานจุดศพ(เผาศพ)ของสมภารเจ้าวัด เป็นที่ซึ่งสามเณรลุนเปิดฝาโลงล้วงเอาหนังสือก้อม

ปัจจุบันมีปลวกก่อรังขึ้นเป็นจอมใหญ่

เคยมีคนจากเมืองไทยบ้าง คนลาวเองบ้าง มาบัดพลีเอาดินปลวกไปบูชาและสร้างของขลัง

มีป้ายห้ามเชิงขอร้องเขียนไว้ดังนี้

“ขอจะเรินมาแด่ท่านพุดทะมามะกะทังหลายชาวพุดที่มีใจบุน สาทุๆ
ถ้ามีทุละ บ่ได้ฮับอะนุยาด ห้ามเข้า ในที่นี้ด้วย เทิน./.”

14 มีนาคม 2016

แชร์ :